Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛ

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

1. Иргэний үнэмлэх шинээр, сунгуулах бол ЭНД дарж мэдээлэл авна уу.

2. Гадаад паспорт шинээр авах, сунгуулах бол ЭНД дарж мэдээлэл авна уу.

3. Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн ЭНД дарж мэдээлэл авна уу.

4. Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээг ЭНД дарж мэдээлэл авна уу.

5. Иргэний бүртгэлийн архивын лавлагааг ЭНД дарж авна уу.

6. Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн ЭНД дарж авна уу.facebook page
twitter