2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛ

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

1. Иргэний үнэмлэх шинээр, сунгуулах бол ЭНД дарж мэдээлэл авна уу.

2. Гадаад паспорт шинээр авах, сунгуулах бол ЭНД дарж мэдээлэл авна уу.

3. Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн ЭНД дарж мэдээлэл авна уу.

4. Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээг ЭНД дарж мэдээлэл авна уу.

5. Иргэний бүртгэлийн архивын лавлагааг ЭНД дарж авна уу.

6. Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн ЭНД дарж авна уу.facebook page
twitter