Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
АРХИВЫН ЛАВЛАГАА

Өвөрхангай аймгийн Архивын тасаг

Лавлагаа хүсэгчдэд зориулсан товч лавлах /Дэлгэрэнгүйг харах/

 

Аймгийн архивын уншлагын танхимаар үйлчлүүлэх журам болон баримт бичгийн лавлагааны захиалгын хуудасны загвар /Дэлгэрэнгүйг харах/

 

Цахим хаяг:    www.archives.gov.mn

И-мэйл:           uvurhangai@archives.gov.mnfacebook page
twitter