Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Архивын лавлагаа


Өвөрхангай аймгийн Архивын тасаг

 

Аймгийн архивын уншлагын танхимаар үйлчлүүлэх журам болон баримт бичгийн лавлагааны захиалгын хуудасны загвар

 

Цахим хаяг:    www.archives.gov.mn

И-мэйл:           uvurhangai@archives.gov.mnfacebook page
twitter