2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
АРХИВЫН ЛАВЛАГАА

Өвөрхангай аймгийн Архивын тасаг

Лавлагаа хүсэгчдэд зориулсан товч лавлах /Дэлгэрэнгүйг харах/

 

Аймгийн архивын уншлагын танхимаар үйлчлүүлэх журам болон баримт бичгийн лавлагааны захиалгын хуудасны загвар /Дэлгэрэнгүйг харах/

 

Цахим хаяг:    www.archives.gov.mn

И-мэйл:           uvurhangai@archives.gov.mnfacebook page
twitter