2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон актын төсөлд санал өгөх

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭ ТОГТООСОН АКТЫН ТӨСЛҮҮДЭД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

Захиргааны ерөнхий хуулийн 26, 27 дугаар зүйлд заасны дагуу иргэд, олон нийтээс аймгийн цахим хуудсаар дамжуулан санал авч байна. Мөн өөрийн биеэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 212 тоот өрөө болон  7032-3087 7032-1111 утсаар тус тус санал өгөх боломжтой.

Захиргааны хэм хэмжээний актын төрөл

Санал өгөх хаяг

Санал авч дуусах хугацаа

1

Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын хэмжээ, орон нутгийн чанартай авто зам, замын байгууламж ашигласны төлбөр авах замын чиглэл, замын урт, төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай

Өөрийн биеэр: Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 212 тоот өрөө

 

Утсаар: 7032-3087 7032-1111

 

Цахим хаягаар:  khuulizui@uvurkhangai.mn

 

Олон нийтийн сүлжээгээр:  www.facebook.com Өвөрхангай аймаг, Өвөрхангай аймгийн Хууль, эрх зүйн хэлтэс тус тус санал өгөх боломжтой.

2018 оны 03 сарын 20 хүртэл

 

2

Тээврийн хэрэгсэл түр саатуулах байранд саатуулагдсан тээврийн хэрэгслээс хураах хураамжийн хэмжээг тогтоох тухай

3

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, хяналт тавих журам батлах тухай

4

Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт, түүнийг хамгаалах журам батлах тухай

 

 facebook page
twitter