Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтын зар

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООНД иргэдийг сонгон шалгаруулах ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго

Өвөрхангай аймгийннутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.

“Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mnгэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна.

Хоёр. Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэл, зардал

·Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадварболон тусгай шаардлагыг хангасанэнэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг бүртгэнэ.

·      Тус аймгийннутгийн захиргааны байгууллагаас зарласан төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөх иргэнийг сонгон шалгаруулах мэргэшлийн шалгалтад орохыг хүссэниргэдийгаймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 2017 оны 06 дугаар сарын 12, 13-ны өдрүүдэд 09.00-12.30, 14.00-18.00 цагийн хооронд бүртгэнэ.

·      Бүртгүүлсэн иргэдэд зориулсан шалгалтын зохион байгуулалт, шалгалт өгөх  газар, хуваарь, цахим шалгалт өгөх семинар /зааварчилга/-ыг Салбар комисс тус аймгийн Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төвд2017оны06 дугаар сарын14-ний өдрийн16.00цагт өгнө.

·      Мэргэшлийн шалгалтад орох иргэн шалгалттай холбогдох зардлыг өөрөө хариуцах бөгөөд мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэний шалгалтын үйлчилгээний төлбөр6000 төгрөг байна. /Шалгалтын үйлчилгээний төлбөрийг ”Төрийн сан банк” 100100051416тоот дансанд тушаасан баримт авч ирэх/

Гурав.  Бүртгүүлэх иргэн дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ

·      Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн анкетыг маягт №1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);

·      Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;

·      Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг  хуулбарын хамт;

·      Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт;

·      “4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг 2 хувь;

·      Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт

·      Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр

Жич:Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх, Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/

Дөрөв. Шалгалтын хуваарь

·     2017 оны06 дугаар сарын 15-ны өдөр шалгалтыг доорх байдлаар зохион байгуулна.

 1.Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт /Цахимаар авна/

 2.Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт /Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө, цахимаар авна/

3.Мэдлэг, хандлага, зан үйлийгтодорхойлох шалгалт /Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө, ярилцлага хийнэ/

·      Шалгалт авах газар, хуваарийг бүртгүүлсэн иргэдийн тооноос хамааруулан 2017оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 16.00цагт Засаг даргын Тамгын газар дээрмэдээлнэ.

·      Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэдИргэний үнэмлэхтэйгээирнэ.

 Тав.Мэдээлэл лавлагаа

·  Мэргэшлийн шалгалттай холбоотой асуудлаар тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 7032-3538 дугаарын утсаар холбогдож лавлагаа авч болно.

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

2017.05.22

Захиалга өгсөн сум, байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Ажлын байрны

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

 

Сул орон тоо гарсан үндэслэл

 

 

Нэр

Хариуцах асуудал

Ангилал, зэрэглэл

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

1

Эрүүл мэндийн газар

Эмнэлгийн тусламжийн

хэлтэс

Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ

хариуцсан мэргэжилтэн

Хүүхдийн тусламж бодлого зохицуулалтаар хангах, хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийг бууруулах

дэс түшмэл ТЗ-5

1

Бакалавр

Хүүхдийн эмч

 

мэргэжлээрээ 3ба түүнээс  дээш жил

ажилласан байх

 

Асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх, багаар ажиллах, зохион байгуулах чадвартай

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй хэм хэмжээг сахих

Тэтгэвэрт гарсан

2

 Эрүүл мэндийн газар

Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс

Эх барих эмэгтэйчүүдийн

Тусламж хариуцсан мэргэжилтэн

Эх барих эмэгтэйчүүдийн тусламж бодлого зохицуулалтаар хангах, эмэгтэйчүүдийн өвчлөл, эндэгдлийг бууруулах

дэс түшмэл ТЗ-5

1

Бакалавр

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч

 

мэргэжлээрээ 3ба түүнээс дээш жил ажилласан байх

 

 

 

 

Асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх, багаар ажиллах, зохион байгуулах чадвартай

 

 

 

 

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй хэм хэмжээг сахих

Тэтгэвэрт гарсан

3

 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

Нарийнтээл сумын Мал эмнэлэг, хорио цээрийн хяналтын цэг

 Мал эмнэлгийн хяналтын

 улсын байцаагч

 

Холбогдох хууль тогтоомж, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, шүлхий өвчөөр тайван, вакцин таригдаагүй бүсийг хамгаалах мал эмнэлэг, хорио цээрийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, удирдлагаар хангах, үр дүнг тайлагнах, удирдах дээд байгууллагыг мэдээллээр хангах

дэс түшмэл ТЗ-6

3

Бакалавр

Малын их эмч

 

 

Багаар ажиллах, компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн, баримт бичиг боловсруулах чадвартай, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй.

мал амьтны эрүүл мэндийн стандарт, хууль эрх зүйн зохих мэдлэгтэй, нэгдсэн дүн шинжилгээ хийх чадвартай

1 байцаагч тэтгэвэрт гарсан, 2 нь шалгалтад тэнцээгүй

4

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Арвайхээр сум

Байцаагч их эмч

ÍÄ-зûí ñàíãààñ àâ÷ áóé ýìíýëýã, ýìèéí ñàíãèéí ñàíõ¿¿æèëò, òýäãýýðèéí ¿éë÷èëãýýíä õÿíàëò òàâèõ, ÝÕÌÊ-ûã ìýðãýæëèéí  àðãà ç¿éãýýð õàíãàõ

дэс түшмэл ÒÇ-5

1

Бакалавр түүнээс  дээш

Хүний их эмч

Мэргэшлийн сургалтад хамрагдсан байх

 

Багаар ажиллах, компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн, баримт бичиг боловсруулах чадвартай, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй.

 

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих

шалгалтаар хүн тэнцээгүй

5

Боловсрол, соёл, урлагийн газар

Сургалт, судалгаа арга зүйн хэлтэс

бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

Бага боловсролын стандартын хэрэгжилт, багшийн мэргэжил дээшлүүлэх, тэдэнд мэргэжил арга зүйн  дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх

Дэс түшмэл ТЗ-5

1

Бакалавр 

Бага ангийн багш

Заах аргачзэрэгтэй байх

мэргэжлээрээ 5ба түүнээс  дээшжил ажилласан байх

Багаар ажиллах чадвартай, төлөвлөлт хийх; компьютерийн хэрэглээний программуудыг  эзэмшсэн, мэргэжлийн дагуу зөвлөгөө, тусламж үзүүлэх чадвартай байх.

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиж, Авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх:

Нас барсан

6

Боловсрол, соёл, урлагийн газар

Соёл урлагийн хэлтэс

Соёл урлагийн бодлогын хэрэгжилт  хариуцсан мэргэжилтэн

Соёлыг төвүүдийн хөгжим, бүжгийн багш нарыг мэргэжил арга зүйн  удирдлагаар хангах, аймгийн нийт соёл урлагийн статистик мэдээг хариуцах

Дэс түшмэл ТЗ-5

1

Бакалавр 

Соёлын менежмент

 

Мэргэжлийн урлагийн байгууллагын удирдах албан тушаалд 5 ба түүнээс дээш жил ажилласан байх

Багаар ажиллах чадвартай, төлөвлөлт хийх; компьютерийн хэрэглээний программуудыг  эзэмшсэн, мэргэжлийн дагуу зөвлөгөө, тусламж үзүүлэх чадвартай байх.

 

 

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиж, Авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх:

Өөр байгууллагад шилжсэн

7

Боловсрол, соёл, урлагийн газар

Сургалт, судалгаа арга зүйн хэлтэс

Гадаад хэлний боловсрол  хариуцсан мэргэжилтэн

Гадаад хэлний боловсролын стандартын хэрэгжилт, багшийн мэргэжил дээшлүүлэх, тэдэнд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх

Дэс түшмэл ТЗ-5

1

Бакалавр 

Гадаад   хэлний багш

 Заах аргачзэрэгтэй байх

мэргэжлээрээ 5ба түүнээс дээш жил ажилласан байх

Багаар ажиллах чадвартай, төлөвлөлт хийх; компьютерийн хэрэглээний программуудыг  эзэмшсэн, мэргэжлийн дагуу зөвлөгөө, тусламж үзүүлэх чадвартай байх.

 

 

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиж, Авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх:

Тэтгэвэрт гарсан

8

 

 

 

 

 

 

 

Аймгийн ЗДТГ

 

 

 

 

 

 

 

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс

Дэд бүтцийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Аймгийн дэд бүтцийн стратеги, бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, мэргэшлийн зөвлөгөөгөөр хангах

Дэс түшмэл ТЗ-5

1

Бакалавр 

Автозамын барилгын инженер

Авто замын засвар, ашиглалтын чиглэлээр мэргэшсэн

мэргэжлийн үнэмлэхтэй байх

мэргэжлээрээ 3 ба түүнээс дээшжил ажилласан байх

Багаар ажиллах чадвартай, төлөвлөлт хийх; компьютерийн хэрэглээний программуудыг  эзэмшсэн, мэргэжлийн дагуу зөвлөгөө, тусламж үзүүлэх чадвартай байх.

 

 

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиж, Авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх:

Ажлаас чөлөөлөгдсөн

9

Есөнзүйл сумын ЗДТГ

 

Байгаль орчны хяналтын

улсын байцаагч

Байгаль орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих,  болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах

Дэс түшмэл ТЗ-6

1

Бакалавр 

Байгаль хамгаалагч, экологич, Байгаль орчны хяналт үнэлгээ, ойн инженер

 

мэргэжлээрээ 1 ба түүнээс

 дээш жил ажилласан байх

 

Багаар ажиллах чадвартай, төлөвлөлт хийх; компьютерийн хэрэглээний программуудыг  эзэмшсэн, мэргэжлийн дагуу зөвлөгөө, тусламж үзүүлэх чадвартай байх.

 

 

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиж, Авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх:

Өөр ажилд шилжсэн

СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОО

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Захиалгыг зөвшөөрсөн: Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн дарга                                               /Ц.ГАНБОЛД/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Захиалгыг нэгтгэсэн: Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга                       /Э.БАДАМГЭРЭЛ/

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫНТУСЛАХ

ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН

БАЙРНЫСУЛ ОРОН ТООНД иргэдийг сонгон шалгаруулахТӨРИЙН

АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

 

Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго

Өвөрхангай аймгийннутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.

“Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mnгэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна.

Хоёр. Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэл, зардал

·Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадварболон тусгай шаардлагыг хангасанэнэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг бүртгэнэ.

·      Тус аймгийннутгийн захиргааны байгууллагаас зарласан төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөх иргэнийг сонгон шалгаруулах мэргэшлийн шалгалтад орохыг хүссэниргэдийгаймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 2017 оны 06 дугаар сарын 12, 13-ны өдрүүдэд 09.00-12.30, 14.00-18.00 цагийн хооронд бүртгэнэ.

·      Бүртгүүлсэн иргэдэд зориулсан шалгалтын зохион байгуулалт, шалгалт өгөх  газар, хуваарь, цахим шалгалт өгөх семинар /зааварчилга/-ыг Салбар комисс тус аймгийн Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төвд2017оны06 дугаар сарын14-ний өдрийн16.00цагт өгнө.

·      Мэргэшлийн шалгалтад орох иргэн шалгалттай холбогдох зардлыг өөрөө хариуцах бөгөөд мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэний шалгалтын үйлчилгээний төлбөр6000 төгрөг байна. /Шалгалтын үйлчилгээний төлбөрийг ”Төрийн сан банк” 100100051416тоот дансанд тушаасан баримт авч ирэх/

Гурав.  Бүртгүүлэх иргэн дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ

·      Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн анкетыг маягт №1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);

·      Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;

·      Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг  хуулбарын хамт;

·      Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт;

·      “4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг 2 хувь;

·      Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт

·      Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр

Жич:Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх, Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/

Дөрөв. Шалгалтын хуваарь

·     2017 оны06 дугаар сарын 15-ны өдөр шалгалтыг доорх байдлаар зохион байгуулна.

 1.Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт /Цахимаар авна/

 2.Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт /Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө, цахимаар авна/

3.Мэдлэг, хандлага, зан үйлийгтодорхойлох шалгалт /Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө, ярилцлага хийнэ/

·      Шалгалт авах газар, хуваарийг бүртгүүлсэн иргэдийн тооноос хамааруулан 2017оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 16.00цагт Засаг даргын Тамгын газар дээрмэдээлнэ.

·      Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэдИргэний үнэмлэхтэйгээирнэ.

 Тав.Мэдээлэл лавлагаа

·  Мэргэшлийн шалгалттай холбоотой асуудлаар тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 7032-3538 дугаарын утсаар холбогдож лавлагаа авч болно.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

2017.05.22

Захиалга өгсөн сум, байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Ажлын байрны

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Сул орон тоо гарсан үндэслэл

 

Нэр

 

Хариуцах асуудал

 

 

 

Ангилал, зэрэглэл

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

1

Хужирт, Төгрөг, Сант, Баянгол сумдын ЗДТГ

Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи, үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

МАА-н чиглэлээр гарсан төрийн бодлого, хууль тогтоомж, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, малын удмын санг хамгаалан сайжруулах, мал сүргийг гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг явуулах, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи, үржил, бүртгэл

туслах түшмэл ТЗ-3

4

Бакалавр

Зоо техникч, зоо инженер, мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний технологич, мал зүйч, МАА-н үйлдвэрлэлийн менежмент, МАА-н үйлдвэрлэлийн технологич

 Мал эмнэлгийн анхан шат, лаборатори, сургалт, эрдэм шинжилгээний чиглэлээр мэргэшсэн

 

Багаар ажиллах чадвартай,  êîìïüþòåðын хэрэглээний программ эзэмшсэн.

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, мал ангилалт хийж, үүлдэр омог стандартыг тогтоох чадвартай

 

Нас барсан, тэтгэвэрт гарсан, өөр ажилд шилжсэн

2

Нарийнтээл, Гучин-Ус сумдын ЗДТГ

Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг

Газар тариалан, жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ, хоршоо, хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан ажилтан

 Газар тариалан, жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ, хоршооны чиглэлээр гарсан хууль тогтоомж, шийдвэр, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах,  биелэлтэд хяналт тавих,  сурталчлах, орон нутгийн иргэд, малчид,  бизнес эрхлэгчид, засаг захиргааны байгууллагыг мэдээллээр хангах, зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулж үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тогтвортой хөгжлийг хангуулах

 

 

 

туслах түшмэл ТЗ-3

2

 бакалавр

Агрономич, газар зохион байгуулагч, таваар судлаач, ХАА-н болон усны инженер,  ХАА-н эдийн засагч

 

 

Багаар ажиллах чадвартай,  êîìïüþòåðын хэрэглээний программ эзэмшсэн.

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, харилцааны соёлтой, илүү цагаар ажиллах

өөр ажилд шилжсэн

3

Нарийнтээл сумын ЗДТГ

Баянтээг баг

Багийн зохион байгуулагч

Төрийн хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж, иргэдэд сурталчлах, иргэдийн олон талт судалгааг гаргах, төрөөс иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

 

 

Туслах түшмэл

ТЗ-1

1

бакалавр

Төрийн захиргааны удирдлага

 

 

Багаар ажиллах чадвартай,  êîìïüþòåðын хэрэглээний программ эзэмшсэн.

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, харилцааны соёлтой, илүү цагаар ажиллах

Тэтгэвэрт гарсан

4

 

 

 

 

Өлзийт,  Баянгол, Зүүнбаян-Улаан сумдын ЗДТГ

Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг

Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан  мэргэжилтэн

Мал эмнэлэг, хүнсний  чиглэлээр гарсан төр, засгийн бодлого, хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагаас нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр тогтоосон дүрэм, журам, стандарт, норм, нормативийг сурталчлах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, хянах, мэргэжил арга зүйгээр хангаж

ÒÇ-3

3

бакалавр

Малын иõ ýì÷, малын бага эмч

мал эмнэлгийн анхан шат, лабораторын чиглэлээр сургалтад хамрагдсан

 

Багаар ажиллах чадвартай,  êîìïüþòåð, орос, англи хэлний  зохих мэдлэгтэй, зохион байгуулах авъяас чадвартай

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, мал ангилалт хийж, үүлдэр омог стандартыг тогтоох чадвартай

Шалгалтад хүн тэнцээгүй, өөр ажилд шилжсэн

5

Сант,  Есөнзүйл, Хархорин сумдын ЗДТГ

Санхүүгийн алба

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

Төсвийн байгууллагын төлбөр тооцоог холбогдох хууль, журмын дагуу системд бүртгэх, хүлээн авах

туслах түшмэл ÒÇ-3

3

Дээд, бакалавр

Нягтлан бодогч, эдийн засагч, бизнесийн менежмент

 

 

Êîìïüþòåðûí õýðýãëýýíèé ïðîãðàììóóäûã àøèãëàõ ÷àäâàðòàé áàéõ 

төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, албан бичиг боловсруулах чадвартай

өөр ажилд шилжсэн

6

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Уянга сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч

Нийгмийн даатгалын байцаагч

Нийгмийн даатгалын хууль, тогтоомжийг сурталчилах, даатгалын хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх, ажил олгогч, иргэд даатгуулагчдад НД-ын үйлчилгээ үзүүлэх

Туслах түшмэл

ТЗ-3

1

Дээд, бакалавр

Нягтлан бодогч, эдийн засагч

 

 

Êîìïüþòåðûí õýðýãëýýíèé ïðîãðàììóóäûã àøèãëàõ ÷àäâàðòàé áàéõ 

төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, албан бичиг боловсруулах чадвартай

Тэтгэвэрт гарсан

СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОО

14

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Захиалгыг зөвшөөрсөн: Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн дарга                                       Ц.Ганболд

Захиалгыг нэгтгэсэн: Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга               Э.Бадамгэрэл

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООНД ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго

Өвөрхангай аймгийн нуfacebook page
twitter