2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтын зар

Өвөрхангай аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын /ДЭС ТҮШМЭЛ/-ийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд иргэдийг сонгон шалгаруулах төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт / Дэлгэрэнгүйг үзэх... /

Өвөрхангай аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын /ТУСЛАХ ТҮШМЭЛ/-ийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд иргэдийг сонгон шалгаруулах төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтДэлгэрэнгүйг үзэх... /

Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn сайтын шалгалтын зар / Дэлгэрэнгүйг үзэх... /facebook page
twitter