Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Нөөцөөс нөхөх зар

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН   
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН
 ТООГ НӨХӨХ ЗАР

Дэлгэрэнгүйг энд дарж харна уу.

 

Өвөрхангай аймгийн Нөөцөөс нөхөх зарыг энд дарж харна уу.facebook page
twitter