2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Нөөцөөс нөхөх зар

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН   
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН
 ТООГ НӨХӨХ ЗАР

Дэлгэрэнгүйг энд дарж харна уу.

 

Өвөрхангай аймгийн Нөөцөөс нөхөх зарыг энд дарж харна уу.

 

Хүний эрхийн үндэсний комиссын ажлын албаны ахлах мэргэжилтэнг нөөцөөс нөхөх зар /дэлгэрэнгүйг харах/facebook page
twitter