2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар

ХАЙРХАНДУЛААН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж харна уу.

ХАЙРХАНДУЛААН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж харна уу.

БАЯН-ӨНДӨР, АРВАЙХЭЭР СУМДЫН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХЛЭГЧИЙН СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж харна уу.

САНТ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫН СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж харна уу.

ХАРХОРИН, БАРУУНБАЯН-УЛААН СУМДЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ  БАЙНА.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж харна уу.

Дэлгэрэнгүйг энд дарж харна уу.

БАЯНГОЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

Дэлгэрэнгүйг энд дарж харна уу.

ХАРХОРИН, БАРУУНБАЯН-УЛААН СУМДЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

Дэлгэрэнгүйг энд дарж харна уу.

САНТ, ТАРАГТ СУМДЫН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХЛЭГЧИЙН СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

Дэлгэрэнгүйг энд дарж харна уу.

САНТ, ГУЧИН-УС СУМДЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫН СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

Дэлгэрэнгүйг энд дарж харна уу.

 ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БАЯНГОЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАНТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА

Дэлгэрэнгүйг энд дарж харна уу

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГУЧИН-УС СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД

ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА

Дэлгэрэнгүйг энд дарж харна уу

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ  СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

Дэлгэрэнгүйг энд дарж харна уу

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ,УРЛАГИЙН   ГАЗАР

 ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХАЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

“Боловсролын тухай хууль”-ийн 4дүгээр бүлгийн 281.1.7, Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 1.4.3 дахь заалтыг үндэслэн Зүүнбаян-Улаан, Нарийнтээл, Бүрд сумдын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын сул ажлын байрны сонгон шалгаруулалтыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс эхлэн зарлаж байна.

            Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн “Төрийн албаны тухай хууль”-ийн 10 дугаар зүйлийн 10.1 дэх заалт, Боловсрол, соёл, Шинжлэх Ухааны сайдын 2007 оны 351 тоот тушаалын 4 дүгээр хавсралт, томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.

-       Багш  мэргэжилтэй, бакалаврболон түүнээс дээш зэрэгтэй

-       Боловсролынбайгууллагад сүүлийн 5-аас доошгүй жил ажилласан байх

-       Түгээмэл гадаад хэлээр мэдээлэл ашиглах боловсруулах чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн

-       Багаар ажиллах, удирдан зохион байгуулах арга барилтай, харилцааны өндөр соёлтой

-       Ёс зүйн зөрчилгүй

-       Боловсролын шинэчлэлийн талаар зохих мэдлэг, туршлагатай байх

Сонгоншалгаруулалтыг2016 оны12 дугаар сарын15-ны өдөрявуулна.

            Сонгоншалгаруулалтадорохиргэнийбаримтбичиг, материалыгБоловсрол, соёлын газраас томилогдсон“Сонгоншалгаруулахкомисс”2016 оны12 дугаар сарын14-ний өдрийн09:00-18.00 цагт хүлээнавчбүртгэнэ.

Сонгоншалгаруулалтадорохиргэндараахматериалыгбүрдүүлжбүртгүүлнэ.

1.    Төрийналбанхаагчийнбиеийнбайцаалт / Маягт1-ийн дагуу/

2.    Боловсролындипломыннотариатааргэрчлүүлсэнхуулбар, эххувийнхамт

3.    Иргэнийүнэмлэхнийхуулбар,  эххувийнхамт

4.    Ажилбайдлынтодорхойлолт

5.    Нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатааргэрчлүүлсэнхуулбар, эххувиар

6.    4х6 хэмжээтэй 2 хувьзураг

7.    Тухайн албан тушаалд томилогдох хүсэлт, өөрийн мэдлэг ур чадвараа илэрхийлсэн өргөдөл

8.    Байгууллагыг хөгжүүлэх хөтөлбөр төслийг дугтуйнд битүүмжлэн өгнө.

Дээрхматериалыгдутуубүрдүүлсэниргэнийгбүртгэхгүй. 

СонгоншалгаруулалтыгТөрийн албаны зөвлөлийн  2013  оны60 дугаартогтоолоорбаталсан“Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгоншалгаруулалтын үнэлгээ дүгнэлт гаргах заавар”-ындагууявуулна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Боловсрол, соёлын газар болон Төрийн албаны зөвлөлийн http://csc.gov.mn, http://uvurkhangai.mn/,  http://uv.edu.mnцахимхаягаар  авна уу.

ХАРИЛЦАХ ХАЯГ: Холбогдох утас:99143444, 99324121, 70322105

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР

 ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ

АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

“Боловсролын тухай хууль”-ийн 4-р бүлгийн 281.1.7, Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 1.4.3 дахь заалтыг үндэслэн Есөнзүйл, Гучин-Ус сумдын хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сул ажлын байрны сонгон шалгаруулалтыг 2016 оны 11 дүгээр сарын  24-ний өдрөөс эхлэн зарлаж байна.

            Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн “Төрийн албаны тухай хууль”-ийн 10.1, Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны сайдын 2007 оны 351 тоот тушаалын 4 дүгээр хавсралт, томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.

-       СӨБ-ын  багш  мэргэжилтэй, бакалаврболон түүнээс дээш зэрэгтэй

-       Боловсролын байгууллагад 5-аас доошгүй жил ажилласан байх

-       Түгээмэл гадаад хэлээр мэдээлэл ашиглах боловсруулах чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн

-       Багаар ажиллах, удирдан зохион байгуулах арга барилтай, харилцааны өндөр соёлтой

-       Ёс зүйн зөрчилгүй

-       Боловсролын шинэчлэлийн талаар зохих мэдлэг, туршлагатай байх

Сонгон шалгаруулалтыг 2016 оны12дугаар сарын15-ныөдөрявуулна.

            Сонгоншалгаруулалтадорохиргэнийбаримтбичиг, материалыгБоловсрол, соёлын газраас томилогдсон“Сонгоншалгаруулахкомисс”2016 оны12 дугаар сарын14-ний өдрийн09:00-18.00 цагт хүлээнавчбүртгэнэ.

Сонгоншалгаруулалтадорохиргэндараахматериалыгбүрдүүлжбүртгүүлнэ.

1.    Төрийналбанхаагчийнбиеийнбайцаалт / Маягт1-ийн дагуу/

2.    Боловсролындипломыннотариатааргэрчлүүлсэнхуулбар, эххувийнхамт

3.    Иргэнийүнэмлэхнийхуулбар,  эххувийнхамт

4.    Ажилбайдлынтодорхойлолт

5.    Нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатааргэрчлүүлсэнхуулбар, эххувиар

6.    4х6 хэмжээтэй 2 хувьзураг

7.    Тухайн албан тушаалд томилогдох хүсэлт, өөрийн мэдлэг ур чадвараа илэрхийлсэн өргөдөл

8.    Байгууллагыг хөгжүүлэх хөтөлбөр төслийг дугтуйнд битүүмжлэн өгнө.

Дээрхматериалыгдутуубүрдүүлсэниргэнийгбүртгэхгүй. 

СонгоншалгаруулалтыгТөрийн албаны зөвлөлийн  2013  оны60 дугаартогтоолоорбаталсан“Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгоншалгаруулалтын үнэлгээ дүгнэлт гаргах заавар”-ындагууявуулна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын  дэргэдэх Боловсрол, соёлын газар болон Төрийн албаны зөвлөлийн http://csc.gov.mn, http://uvurkhangai.mn/http://uv.edu.mnцахимхаягаар  авна уу.

Лавлахутас:99143444, 99324121, 70322105

ХАРИЛЦАХ ХАЯГ:

Холбогдох утас:99143444, 99324121, 70322105

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР ÒӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙАЛБАНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ

АЖИЛТНЫ  СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

             Ìîíãîë  Óëñûí Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 1, 16.4.18,  Соёлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 4 дахь заалтуудыг хэрэгжүүлэх, Төрийн албаны зөвлөлийн2013 îíû 60 äóãààð òîãòîîëîîð áàòàëñàí “Òºрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг ñîíãîí øàëãàðóóëàõ æóðàì”-ûí 1.4.2, 1.5, 3.1 дэх заалтуудыг ¿íäýñëýíХархорин, Богд, Өлзийт сумдын Соёлын төвийн эрхлэгчийнàëáàí òóøààëä òîìèëîãäîõ àæèëòíû ñîíãîí øàëãàðóóëàëòûã 2016 îíû 09 дүгээр ñàðûí 27-íы ºäðººñ ýõëýíçàðëàæ  áàéíà.

            Ñîíãîí øàëãàðóóëàëòàä îðîõ èðãýí “Òºðèéí àëáàíû òóõàé õóóëü”-èéí 10.1; “Соёлын òóõàé õóóëü”-èéí 15.4-òçààñàí åðºíõèé øààðäëàãà, òîìèëîõ ýðõ á¿õèé ýòãýýäèéí áàòàëñàí àæëûí áàéðàíä òàâèãäàõ äàðààõ øààðäëàãûã õàíãàñàí áàéíà.      

Ерөнхийшаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

 Шаардлагатай

Боловсрол

Бакалавр

-

Мэргэжил

Соёлын удирдлагын менежмент, соёлын менежмент, соёлын ажлын арга зүйч, соёл урлагийн бусад мэргэжилтэй.

-

мэргэшил 

 

 

Туршлага

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

 

Ур чадвар

Удирдан зохион байгуулах, баримт бичиг боловсруулах, үйл ажиллагааны төлөвлөлт хийх, багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ эзэмшсэн, соёл урлагийн авъяастай, шийдвэр гаргах, бусдыг манлайлах ÷àäâàðòàé.

 

Тусгай шаардлага

Óðä ºìíº íü ÿìàð íýãýí ¸с зүйн зөрчил гаргаж байгаагүй, õàðèëöààíû  соёлòîé, çàð÷èì÷ ºíäºð øààðäëàãàòай.

            Ñîíãîí øàëãàðóóëàëòûã  2016  îíû  10 дугаар  ñàðûí  27-íы ºäºðзохион байгуулна.

            Ñîíãîí øàëãàðóóëàëòàä îðîõ èðãýíèé áàðèìò ìàòåðèàëûã Òºðèéí àëáàíû зºâëºëèéí салбар зºâëºëººñ òîìèëîãäñîí “Ñîíãîí øàëãàðóóëàõ êîìèññ” 2016  îíû 10 дугаар ñàðûí 26-ны ºäðèéí09:00-18.00 öàã õ¿ðòýë õ¿ëýýí àâ÷ á¿ðòãýíý.

 Ñîíãîí øàëãàðóóëàëòàä îðîõ èðãýí á¿ðòã¿¿ëýõäýý äàðààõ ìàòåðèàëûã á¿ðä¿¿ëæ  àâ÷ èðíý.

à/ Òºðèéí àëáàí õààã÷èéí àíêåò / Ìàÿãò-1 /

á/ Áîëîâñðîëûí äèïëîì, íîòàðèàòààð ãýð÷ë¿¿ëñýí õóóëáàðûí õàìò

â/ Ìîíãîë Óëñûí èðãýíèé цахим ¿íýìëýõ, õóóëáàðûí õàìò

ã/ Ажил эрхэлдэг бол аæèë áàéäëûí òîäîðõîéëîëò

д/  Нийгмийн даатгалын дэвтэр, хуулбарын хамт

е/ 4 õ 6 –èéí çóðàã 2 õóâü

ё/ Тухайн албан тушаалд томилогдох хүсэлт, өөрийн мэдлэг чадвараа илэрхийлсэн өргөдөл

ж/  Тухайн байгууллагыг хөгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл

Äýýðõè ìàòåðèàëûã äóòóó á¿ðä¿¿ëñýí  èðãýíèéã á¿ðòãýõã¿é.

            Ñîíãîí øàëãàðóóëàëòûã Төрийн албаны зөвлөлийн2013 îíû 60äóãààð òîãòîîëîîð áàòàëñàí“Òºрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны ñîíãîí øàëãàðóóëàлтын үнэлгээ дүгнэлт гаргах заавар”-ûí äàãóó ÿâóóëíà.

Харилцах хаяг: Өвөрхангай  аймгийн Нутгийн удирдлагын ордон

 316 тоот өрөө

Холбоо барих утас: 70323538

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

 
 ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.
              
“Боловсролын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр бүлгийн 281.1.7, Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 1.4.3 дахь заалтыг үндэслэн Хайрхандулаан сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн захиралын сул ажлын байрны сонгон шалгаруулалтыг 2016 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрөөс эхлэн зарлаж байна. 
Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн “Төрийн албаны тухай хууль”-ийн 10 дугаар зүйлийн 10.1 дэх заалт, Боловсрол, соёл, Шинжлэх Ухааны сайдын 2007 оны 351 тоот тушаалын 4 дүгээр хавсралт, томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.
- Багш  мэргэжилтэй, бакалавр түүнээс дээш зэрэгтэй
- Боловсролын болон төрийн байгууллагад сүүлийн 5-аас доошгүй жил ажилласан байх
- Түгээмэл гадаад хэлээр мэдээлэл ашиглах боловсруулах чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн
- Багаар ажиллах, удирдан зохион байгуулах арга барилтай, харилцааны өндөр соёлтой
- Ёс зүйн зөрчилгүй
- Боловсролын шинэчлэлийн талаар зохих мэдлэг, туршлагатай байх 
Сонгон шалгаруулалтыг 2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр явуулна.
Сонгон шалгаруулалтад орох иргэний баримт бичиг, материалыг Боловсрол, соёлын газраас томилогдсон “Сонгон шалгаруулах комисс” 2016 оны 09 дүгээр  сарын 29-ны өдрийн 09:00-18.00 цагт хүлээн авч бүртгэнэ.
Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн дараах материалыг бүрдүүлж бүртгүүлнэ.
1. Төрийн албан хаагчийн биеийн байцаалт / Маягт1-ийн дагуу /
2. Боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, эх хувийн хамт
3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар,  эх хувийн хамт
4. Ажил байдлын тодорхойлолт
5. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, эх хувиар
6. 4х6 хэмжээтэй 2 хувь зураг
7. Тухайн албан тушаалд томилогдох хүсэлт, өөрийн мэдлэг ур чадвараа илэрхийлсэн өргөдөл
8. Байгууллагыг хөгжүүлэх хөтөлбөр төслийг дугтуйнд битүүмжлэн өгнө. 
Дээрх материалыг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.
Сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн 2013  оны 60 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ дүгнэлт гаргах заавар”-ын дагуу явуулна. 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Боловсрол, соёлын газар болон Төрийн албаны зөвлөлийн http://csc.gov.mn, http://uvurkhangai.mn/,  http://uv.edu.mn цахим хаягаар  авна уу.
Холбоо барих утас: 99143444, 70322105


facebook page
twitter