Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Нөөцийн сан

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэгдсэн жагсаалт

Туслах түшмэл  /2017.06.29/   дэлгэрэнгүй харах

Дэс түшмэл /2017.06.29/ дэлгэрэнгүй харах

Туслах түшмэл /2016.12.28/ дэлгэрэнгүй харах

Дэс түшмэл /2016.12.28/ дэлгэрэнгүй харах

 

Татаж авах

 

Татаж авах

 

Татаж авах

 

 

Татаж авахfacebook page
twitter