Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хамаарал бүхий этгээдийн судалгаа

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын нийтийн албаны тушаалтны авилгад өртөх эрсдэл ажил, албан тушаалтны жагсаалт

 
Өвөрхангай аймгийн аймаг, сумдын Иргэдийн хурлын төлөөлөгч, тэргүүлэгчдээр сонгогдсон мэдүүлэг гаргагч Төрийн албан хаагчдын судалгаа

Dawkhar ajil erhlelt from Батсуурь


facebook page
twitter