2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хамаарал бүхий этгээдийн судалгаа

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын нийтийн албаны тушаалтны авилгад өртөх эрсдэл ажил, албан тушаалтны жагсаалт

 
Өвөрхангай аймгийн аймаг, сумдын Иргэдийн хурлын төлөөлөгч, тэргүүлэгчдээр сонгогдсон мэдүүлэг гаргагч Төрийн албан хаагчдын судалгаа

Dawkhar ajil erhlelt from Батсуурь


facebook page
twitter