2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

БАТ-ӨЛЗИЙ СУМ, БҮРД СУМ, БҮСИЙН ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ, АРВАЙХЭЭР ТҮОНӨААТҮ ГАЗАРТ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН ТАЛААР

2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЯВЦЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ УДИРДАМЖ

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Дараах линкээр татаж авна уу. /uploads/files/Togtool(2).pdf

 

Аймгийн ЗДТГ-ын дотоод хяналт, шалгалтын нэгжийн 2015 оны төлөвлөгөө

 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу Гучин-Ус, Богд сумдын ЗДТГазар, төсвийн байгууллага, ажилтнуудын үйл ажиллагаанд иж бүрэн явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, төрийн байгууллагуудын ажлын зохион байгуулалт, стандартын хэрэгжилтийн явц, үр дүнд үнэлгээ өгч, удирдлага, арга зүйн зөвлөмжөөр хангах, зөвлөн туслах үйл ажиллагааг 2016 оны 11 дүгээр сарын 21-25-ны өдрүүдэд зохион байгуулах гэж байна.facebook page
twitter