Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Төлбөрт үйлчилгээ

                                                  Шүүхийн шинжилгээний албаны төлбөрт үйлчилгээний үнийн жагсаалт

 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газраас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад

үзүүлж буй ажил үйлчилгээнд хураах төлбөрийн жагсаалт

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн төлбөрт үйлчилгээний үнийн жагсаалт

 

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний Тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

 

БОЭТ-ийн төлбөрт үйлчлгээнүүд

 

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын төлбөрт үйлчилгээний үнийн жагсаалт

 

Ус цаг уурын тусгай хэрэгцээний төлбөрт үйлчилгээний үнийн жагсаалт

 

Шүүхийн шинжилгээний албаны төлбөрт үйлчилгээний үнийн жагсаалт

 

Стандартын үнэ, ажил үйлчилгээний төлбөр хэмжээ

 

Цэргийн штабын төлбөртэй үйлчилгээ

 

Tsergiin shtabiin juram from Батсуурь

 

Татаж авахfacebook page
twitter