Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Тендерийн худалдан авалт

2017 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө / жилээр /

Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

 

Татаж авахfacebook page
twitter