2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Тендерийн худалдан авалт

2017 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө / жилээр /

Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

 

Татаж авахfacebook page
twitter