Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Тендерийн худалдан авалт

 

Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

 

Татаж авахfacebook page
twitter