2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөв, гүйцэтгэл

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН 2017 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ

Санхүүжүүлэх чиг үүрэг Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр 2017 оны гэрээний дүн 2017 оны тодотгосон төсөв Олгосон санхүүжилт Үлдэгдэл
1 3   4 5 6
Эхний үлдэгдэл                    5100,9    
58.2.3 Орон нутгийн өмчийн барилга байгууламжийн их засвар, шинээр өмч бий болгох, хөрөнгө оруулалт хийх; Аймгийн "Ахмадын өргөө" байгуулах     400 000,00          394 825,90           340 909,10       53 916,80 
Арвайхээр суманд 150 хүүхдийн цэцэрлэг шинээр барих /2016 оны үлдэгдэл/     331 881,70          273 700,00            273 700,00                     -   
Аймгийн төвийн 3.4.7.8 дугаар багуудын өрхийн эмнэлгийн барилгыг шинээр барих /2016 оны үлдэгдэл/       23 000,00            23 000,00              23 000,00                     -   
Аймгийн төвийн 1.2.9 дүгээр багуудын өрхийн эмнэлгийн барилгыг шинээр барих /2016 оны үлдэгдэл/       25 869,70            25 869,70              25 869,70                     -   
Аймгийн төвийн 10.11 дүгээр багуудын өрхийн эмнэлэг, багийн төвийн барилгыг шинээр барих /2016 оны үлдэгдэл/       33 210,00            33 210,00              33 210,00                     -   
Дүн     813 961,40          750 605,60            696 688,80        53 916,80 
58.2.14 Аймгийн доторхи болон сум хоорондын автозам, гүүр, тэдгээрийн гэрэлтүүлэг, гэрлэн дохио болон бусад холбогдох байгууламжийг бий болгох; Хархорин сумын Эрдэнэтолгой баг, Арцатын гэр хорооллын автозамын ажлыг хийх  /2016 оны үлдэгдэл/       81 212,20            33 191,90              53 191,90  -     20 000,00 
Дүн       81 212,20            33 191,90              53 191,90  -     20 000,00 
58.2.12 Мал, амьтны халдварт өвчинтэй тэмцэх, хортон шавьжийн устгал, хяналт, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх , гамшгийн хор хохирлыг арилгах; Мал, амьтны халдварт өвчинтэй тэмцэх, хортон шавьжийн устгал, хяналт, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах зардал       41 000,00            41 000,00              31 051,80          9 948,20 
Дүн       41 000,00            41 000,00              31 051,80          9 948,20 
60.3.3  Үндэсний их баяр наадмаас бусад баяр наадам, ойн аргах хэмжээ, шашны зан үйлийн болон ёслолын зардал Үндэсний их баяр наадмын арга хэмжээ       35 000,00            35 000,00              35 000,00                     -   
Дүн       35 000,00            35 000,00              35 000,00                     -   
НИЙТ ДҮН     971 173,60          864 898,40            815 932,50        43 865,00 
                63 865,00 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөв, гүйцэтгэл

 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Аймгийн Засаг дарга

Төсвийн захирагчийн нэр: Аймгийн ЗДТГазар

дд Захиалагч Төсөл арга хэмжээний нэр Хугацаа Төсөвт өртөг 2015 оны төлөвлөгөө Гэрээний дүн Санхүүжилт
1 Аймгийн ЗДТГ Төгрөг суманд зорилтот бүлгийн хүн амыг урьдчилан сэргийлэх үзлэг  шинжилгээнд хамруулах сургалт зохион байгуулах нарийн мэргэжлийн эмч нарын зардал 2015оны 1 сарын 30 наас 02 сарын 02 ний хооронд 7 147 500 7 147 500 7 147 500 7 147 500
2 Аймгийн ЗДТГ Арвайхээр шинэ суурьшлын бүсийн барилга байгууламжийн гадна холбооны шугамын ажлын зураг төсвийн үлдэгдэл санхүүжилт 2014 оны 11 сарын 20 ноос 11 сарын 25 ний хооронд 12 234 288 8 564 002 12 234 288 8 564 002
3 Аймгийн ЗДТГ Жаргалант багийн эмнэлэгийн барилгын ажлын зураг төсвийн үнэ /урьдчилгаа 50%/ 2015 оны 03 сарын 10 наас 04 сарын 05 ний хооронд 5 000 000 5 000 000 5 000 000 2 500 000
4 Аймгийн ЗДТГ Өнөр хороололын гадна цэвэр усны зураг төсөв 2014 оны 08 сарын 01 нээс 08 сарын 25 ны хооронд 800 000 800 000 800 000 800 000
5 Аймгийн ЗДТГ Жаргалант багийн Эмнэлэгийн барилгын ажлын зураг төсвийн / урьдчилгаа 50%/ 2015 оны 03 сарын 10 наас 04 сарын 05 ны хооронд 5 000 000 5 000 000 5 000 000 2 500 000
6 Аймгийн ЗДТГ Богд ББУлаан сумын ЕБС-ын барилгын засварын зураг төсвийн /урьдчилгаа 50%/ 2015 оны 03 сарын 20 ноос 04 сарын 20 ны хооронд 2 800 000 2 800 000 2 800 000 1 400 000
7 Аймгийн ЗДТГ Хүндэтгэлийн хаалганы зураг төсвийн зардал

2015 оны 01 сарын 05 ны гэрээгээр

 

14 878 584 14 878 584 14 878 584 14 878 584
8 Аймгийн ЗДТГ Богд ББУлаан сумын ЕБС-ын барилгын засварын зураг төсвийн үлдэгдэл 50% 2015 оны 03 сарын 20 ноос 04 сарын 20 ны хооронд 2 800 000 2 800 000 2 800 000 1 400 000
9 Аймгийн ЗДТГ Арвайхээр сумын наадмын талбайн засварын зураг төсвийн үнэ 2015 оны 02 сарын 01 нээс 03 сарын 01 ний хооронд 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000
10 Аймгийн ЗДТГ Гучин-Ус сумын цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөлийн зураг төсвийн үнэ 2015 оны 03 сарын 20 ноос 04 сарын 20 ны дотор 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
11 Аймгийн ЗДТГ Мал, амьтаны халдварт өвчинтэй тэмцэх, хортон шавьжийн устгал, хяналт, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах зардал/ сирень дохионы үнэ/ 2015 оны 04 сарын 08 ны өдрийн а/139 захирамжаар 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
12 Аймгийн ЗДТГ Экспедицийн үйл ажиллагааг дэмжих 2015 оны 04 сарын 10 ны өдрийн a/143 захирамжаар 10 000 000 10 000 000 10 000 000 5 000 000
13 Аймгийн ЗДТГ Гучин-Ус сумын цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл ажлын зураг төсвийн үнэ 2015 оны 03 сарын 20 ноос 04 сарын 20 ны хооронд 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
14 Аймгийн ЗДТГ

Хужирт сумын 350м урт үерийн далан сувгийн зураг төсвийн /урьдчилгаа /

 

2015 оны 03 сарын 05 наас 03 сарын 20 ны хооронд 3 850 000 3 850 000 3 850 000 1 75 0000
15 Аймгийн ЗДТГ Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн зардал 2015 оны 04 сарын 17 ны өдрийн а/155 захирамжаар 14 649 800 14 649 800 14 649 800 14 649 800
16 Аймгийн ЗДТГ Жаргалант багийн эмнэлэгийн  барилгын ажлын зураг төсвийн үлдэгдэл 2015 оны 03 сарын 10 наас 04 сарын 05ны хооронд 5 000 000 5 000 000 5 000 000 2 500 000
17 Онцгой байдлын хэлтэс Сирень дохионы үнэ Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 04 сарын 08 ны өдрийн захирамжаар 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
18 Ус цаг уур.орчны газар Экспидицийн урьдчилгаа санхүүжилт 2015 оны 04 сарын 10 ны өдрийн a/143 захирамжаар 10 000 000 10 000 000 10 000 000 5 000 000
19 Сүндэр баганат констракшин Жаргалант багийн эмнэлэг зураг төсөв 2015 оны 03 сарын 10 наас 04 сарын 05 ны хооронд 5 000 000 5 000 000 5 000 000 2 500 000
20 Мэрэгч устгалын санхүүжилт Баян-өндөр,Бүрд,Есөнзүйл, Өлзийт,З-Баян-Улаан, Нарийнтээл, Тарагт, Уянга, Хайрхандулаан, Хужирт, ХХААГазар, Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 04 сарын 07 ны өдрийн захирамжаар 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000
21 Дондовжан Цахилгаан хангамжийн зураг төсвийн 50% урьдчилгаа 2015 оны 05 сарын 04 өөс 06 сарын 04 ны хооронд 19 850 000 19 850 000 19 850 000 9 925 000
22 Аймгийн ЗДТГ Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургалтын санхүүжилт Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 04 сарын 17 ны өдрийн а/155 захирамжаар 32 350 300 32 350 300 13 000 000 13 000 000
23 Аймгийн ЗДТГ Баянгол сумын Онги гол мод гүүр / зураг төсөв/ 2015 оны 04 сарын 15 наас 05 сарын 08 ны дотор 12 100 000 12 100 000 12 100 000 12 100 000
24 Аймгийн ЗДТГ Наадмын талбайн засварын санхүүжилт 50% 2015 оны 05 сарын 15 наас 07 сарын 01 ны хооронд 139500000 139500000 139500000 69750000
25 Арвайхээр Тохижилт үйлчилгээ Аймгийн гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургалтын үеэр Арвайхээр хотын бичил хогийн цэгүүдийг цэвэрлэж,тээвэрлэх зардал Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 05 сарын 12 ны өдрийн а/192 тоот захирамжаар 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
26 Онцгой байдлын хэлтэс 5 суманд Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургалтын зардал Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 05 сарын 26 ныы өдрийн захирамжаар 2 995 000 2 995 000 2 995 000 2 995 000
27 Аймгийн ЗДТГ Наадмын талбайн засварын санхүүжилт 30% 2015 оны 05 сарын 15 наас 07 сарын 01 ны хооронд 139500000 139500000 139500000 41850000
               
29 Аймгийн ЗДТГ Гучин-Ус сумын цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 2015 оны 05 сарын 25 наас 08 сарын 25ны хооронд 148000000 14800000 148000000 30000000
30 Аймгийн ЗДТГ Бизнес хөгжлийн төвийн засварын санхүүжилт 2015 оны 04 сарын 10 наас 06 сарын 01 ны хооронд 99 125 400 99 125 400 99 125 400 59 800 000
31 Аймгийн ЗДТГ ИТХТ тогтоолоор баяр наадмын зардалд 2015 оны 06 сарын 19 ны дугаар 48 тогтоолоор 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000
32 Аймгийн ЗДТГ Наадмын талбайн засварын нэмэлт ажлын санхүүжилт 2015 оны 05 сарын 15 наас 07 сарын 01 ны хооронд 10 493 228 10 493 228 10 493 228 7 345 200
33 Аймгийн ЗДТГ Наадмын талбайн засварын нэмэлт засварын ажлын санхүүжилт үлдэгдэл 2015 оны 05 сарын 15 наас 07 сарын 01 ны хооронд 10 493 228 10 493 228 10 493 228 3 148 028
34 Аймгийн ЗДТГ Наадмын талбайн засварын ажлын санхүүжилт үлдэгдэл 2015 оны 05 сарын 15 наас 07 сарын 01 ны хооронд 139500000 139500000 139500000 24 516 000
35 Аймгийн ЗДТГ Замын магадлашгүй ажлын үлдэгдэл санхүүжилт 2014 оны 03 сарын 28 ны № 01 тоот гэрээгээр 134999900,9 134999900,9 134999900,9 12 243 000
36 Аймгийн ЗДТГ Гучин-Ус сумын цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 2015 оны 05 сарын 25 наас 08 сарын 25 ны хооронд 148 000 000 148 000 000 148 000 000 40 000 000
37 Аймгийн ЗДТГ Бизнес хөгжлийн төвийн засварын санхүүжилт үлдэгдэл 2015 оны 04 сарын 10 наас 06 сарын 01 хооронд 99 125 400 99 125 400 99 125 400 39 325 460
38              
               

                                    

                                           1-р сарын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөв

Файлаар татах  бол Download дээр дарна уу...

 

                                        2-р сарын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөв

Файлаар татах  бол Download дээр дарна уу...

                                                 3-р сарын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөв

                                                                                                                            ОНХСан   2015 оны 03-р сарын 31 өдөр

Д/д Байгууллагын нэр Бүртгэлийн дансны эхний үлдэгдэл Жилийн батлагдсан төсөв Эхний 3 сарын батлагдсан төсөв/өссөн дүнгээр/ Олгосон санхүүжилтын эрх  Одоо олгох санхүүжилтын эрх  Санхүүжилтын эрх өссөн дүнгээр Төсвийн багцын нийт дүн Харилцагч санхүүгийн байгууллагын нэр Байгууллагын бүртгэлийн дансны дугаар Санхүүжилтын зориулалт
1 Баян-Өндөр 10805,7        151 957,5     19230,2 19230,2 30035,9 Баян-Өндөр ОНХСан 102052400 ОНХСангийн санхүүжилт
2 Бүрд 6613,8        139 721,6     17681,8 17681,8 24295,6 Бүрд ОНХСан 100252400 ОНХСангийн санхүүжилт
3 Бат-Өлзий 4403,4        168 348,9     21304,6 21304,6 25708 Бат-Өлзий ОНХСан 100352400 ОНХСангийн санхүүжилт
4 ББУлаан 55,00        169 889,3   10000 11499,5 21499,5 21554,5 ББУлаан ОНХСан 100452400 ОНХСангийн санхүүжилт
5 Баянгол          155 793,5   10000 9715,7 19715,7 19715,7 Баянгол ОНХСан 100552400 ОНХСангийн санхүүжилт
6 Гучин-Ус 189,325        175 440,2   20000 2202 22202 22391,325 Гучин-Ус ОНХСан 100652400 ОНХСангийн санхүүжилт
7 Есөнзүйл 246,205        132 279,6   10000 6739,9 16739,9 16986,105 Есөнзүйл ОНХСан 100752400 ОНХСангийн санхүүжилт
8 Өлзийт 200        129 630,5   10000 6404,8 16404,8 16604,8 Өлзийт ОНХСан 100852400 ОНХСангийн санхүүжилт
9 ЗБУлаан          147 338,8   10000 8645,7 18645,7 18645,7 ЗБУлаан  ОНХСан 100952400 ОНХСангийн санхүүжилт
10 Богд 44746,673        238 712,2     30209 30209 74955,673 Богд ОНХСан 101652400 ОНХСангийн санхүүжилт
11 Нарийнтээл          150 227,1   20000 0 20000 20000 Нарийнтээл ОНХСан 101152400 ОНХСангийн санхүүжилт
12 Сант          134 375,0   10000 7005,2 17005,2 17005,2 Сант  ОНХСан 101252400 ОНХСангийн санхүүжилт
13 Тарагт          148 751,5     18824,5 18824,5 18824,5 Тарагт ОНХСан 101352400 ОНХСангийн санхүүжилт
14 Төгрөг 26123,854        179 492,1     22714,7 22714,7 48838,554 Төгрөг ОНХСан 101452400 ОНХСангийн санхүүжилт
15 Уянга 8119,825        193 215,9   10000 14451,5 24451,5 32571,325 Уянга ОНХСан 101552400 ОНХСангийн санхүүжилт
16 Хайрхандулаан 266,8        161 087,6   10000 10385,6 20385,6 20652,4 Хайрхандулаан   ОНХСан 101052400 ОНХСангийн санхүүжилт
17 Хужирт 31396,957        158 474,3     20055 20055 51451,957 Хужирт  ОНХСан 101752400 ОНХСангийн санхүүжилт
18 Хархорин          221 261,3   20000 8000,6 28000,6 28000,6 Хархорин  ОНХСан 101852400 ОНХСангийн санхүүжилт
19 Арвайхээр          368 808,8   20000 26700,3 46700,3 46700,3 Арвайхээр ОНХСан 101952400 ОНХСангийн санхүүжилт
20 Аймгийн ОНХС           0 0 Аймгийн ОНХС 100052400 ОНХСангийн санхүүжилт
Дүн           3 324 805,7   160000 261770,6 421770,6 683541,2      

 

                                                                                                Санхүү, Төрийн сангийн хэлтэсfacebook page
twitter