2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалт

ӨВ.Санхүү төрийн сангийн хэлтэс / 5 саяаас дээш гүйлгээ /

- 2017.1 сар

- 2017.2 сар

- 2017.3 сар

- 2017.4 сар

- 2017.5 сар

- 2017.6 сар

- 2017.7 сар

- 2017.8 сар

- 2017.9 сар

- 2017.10 сар

- 2017.11 сар

ЗДТГ-ын 2017 оны 1-10 сар хүртлэх худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр хаяг / Дэлгэрэнгүйг харах /

2016 оны 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын мэдээллийг энд дарж авна уу.

5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа ажил, үйлчилгээний нэрийн эхний 1-ээс 8 сарын байдлаар

5 сая тєгрєгєєс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа ажил, үйлчилгээний нэр

                                

          

 

Эрүүл мэндийг дэмжих жилийн ажлын санхүүжилт

Д/д Тухайн жилд  худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Захиалагч,гүйцэтгэгчийн байгуулсан гэрээ Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр хаяг Шийдвэр
91

Арвайхээр сумын Төв барааны захын гадна дулааны шугамын засварын зардал

183.999.520 183.999.520

Аймгийн ЗДТГ

55.199.856

Эрчим Өргөө

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 07 сарын 16-ны өдрийн а/306 тоот захирамжаар
92 Суварга хайрцагны үнэ 5800 000 5800 000 Аймгийн ЗДТГ 5800 000 Аймгийн ЗДТГ  
93 Эрүүл мэндийг дэмжих жилийн ажлын санхүүжилт 13 300 000 13 300 000 Аймгийн ЗДТГ 13 300 000 Эрүүл мэндийн газар Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 09 сарын 17-ны өдрийн а/376 тоот захирамжаар
94 БОЭТөвийн засварын санхүүжилт 208 535 777 208 535 777 Аймгийн ЗДТГ 53 234 476 Тахидаг Овоо ИТХ тогтоолоор
95 Уянга ЕБС засварын санхүүжилт 54 741 020 54 741 020 Аймгийн ЗДТГ 48 170 122 Өндөр бөх  
96 Эрүүл мэндийн газрын дээврийн гадна засварын санхүүжилт 49 500 000 49 500 000 Эрүүл мэндийн газар 14 850 000 Бага хөгшин  
97 Арвайхээр 2-р сургуулийн хаалга цонхны засварын ажил 5 950 000 5 950 000 ЕБ-н 2-р сургууль 5 950 000 Баянхөвч  
98

Сант сумын цэвэрлэх байгууламж

 

148 103 183 148 103 183 Аймгийн ЗДТГ 12 256 605 Төвчандмань ИТХ тогтоолоор
99 Дархан аварга Д.Цэрэнтогтох аваргын хөшөөний санхүүжилт 30 000 000 30 000 000 Аймгийн ЗДТГ 9 000 000 Монгол Уран цутгуур ИТХ тогтоолоор
100 Нарийнтээл сумын БХТ-ийн дээврийн санхүүжилт 18 630 000 18 630 000 Аймгийн ЗДТГ 15 000 000 Өглөө наран  
101 Баян-Өндөр сумын худгийн санхүүжилт 45 000 000 45 000 000 Аймгийн ЗДТГ 40 000 000 Монтего  
102 Тоон телевизийн шилэн кабель суурилуулалтын санхүүжилт 16 619 900 16 619 900 Аймгийн ЗДТГ 16 619 900 Мэдээлэл холбоо сүлжээний газар  
103 Морины шүтээний цогцолборын цахилгааны санхүүжилт 184 253 895 184 253 895 Аймгийн ЗДТГ 105 622 806 ДэдӨртөө ИТХ тогтоолоор
104 Арвайхээр барааны захын гадна дулааны шугамын өргөтгөл санхүүжилт 183 999 520 183 999 520 Аймгийн ЗДТГ 31 900 000 ЭрчимӨргөө Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 07 сарын 16-ны өдрийн а/306 тоот захирамжаар
105 Арвайхээр 2-р сургуулийн спорт заалны дээвэр,цонх өргөтгөлийн дээвэрийн засварын ажлын санхүүжилт 56 500 000 56 500 000 Аймгийн ЗДТГ 54 038 766 Цагаанбургалдай  
106 Уянга сумын жаргалант багийн эмнэлэгийн барилгын санхүүжилт 259 995 510 259 995 510 Аймгийн ЗДТГ 85 481 860 ДШЛ ХХК  
107 Хөгжимт драмын театр 30 жилийн ойн арга хэмжээний зардал 10 000 000 10 000 000 Аймгийн ЗДТГ 10 000 000 Хөгжимт дармын театр ИТХ тэргүүлэгчдийн 2015 оны 09 сарын 16 ны өдрийн 60 тоот тогтоолоор
108 Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн 90 жилийн ойн арга хэмжээний зардал 10 000 000 10 000 000 Аймгийн ЗДТГ 10 000 000 Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төв ИТХ тэргүүлэгчдийн 2015 оны 09 сарын 16 ны өдрийн 60 тоот тогтоолоор
109 380 ойн бурханы сувинер үнэ     Аймгийн ЗДТГ 6 982 500 Тулга  
110 Арвайхээр барааны захын гадна дулааны шугамын өргөтгөл санхүүжилт 183 999 520 183 999 520 Аймгийн ЗДТГ 50 000 000 ЭрчимӨргөө Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 07 сарын 16-ны өдрийн а/306 тоот захирамжаар
111 ОУХМастер Мөнхгалын тэмцээний зардал 12 500 000 12 500 000 Аймгийн ЗДТГ 12 500 000 Шатрын холбоо НҮТББ Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 11 сарын 11-ны өдрийн а/471 тоот захирамжаар
112 Техник хяналт 6 354 062 6 354 062 Аймгийн ЗДТГ 6 354 062    
113 Нарийнтээл сумын Спорт заалны тоног төхөөрөмж санхүүжилт 5 000 000 5 000 000 Аймгийн ЗДТГ 5 000 000 Нарийнтээл Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 11 сарын 11-ны өдрийн а/471 тоот захирамжаар
114 Зүүнбаян-Улаан сумын ЕБС цахилгааны засвар санхүүжилт 5 000 000 5 000 000 Аймгийн ЗДТГ 5 000 000 Зүүнбаян-Улаан Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 11 сарын 11-ны өдрийн а/471 тоот захирамжаар
115 5-р цэцэрлэгийн дээвэрийн засварын санхүүжилт 15 714 000 15 714 000 Аймгийн ЗДТГ 15 714 000 Арвайхээр ЗДТГ Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 11 сарын 11-ны өдрийн а/471 тоот захирамжаар
116 БОЭТөвийн засварын санхүүжилт 208 535 777 208 535 777 Аймгийн ЗДТГ 24 971 499 ТахидагОвоо ИТХ тогтоолоор
117 Эрүүл мэндийг дэмжих жилийн ажлын санхүүжилт 28 522 900 28 522 900 Аймгийн ЗДТГ 28 522 900 Эрүүл мэндийн газар Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 04 сарын 28-ны өдрийн а/179 тоот захирамжаар,2015 оны 11 сарын 11-ны өдрийн а/469 тоот захирамжаар
118 Дархан аварга Д.Цэрэнтогтох аваргын хөшөөний санхүүжилт 30 000 000 30 000 000 Аймгийн ЗДТГ 12 000 000 Монгол цутгуур ИТХ тогтоолоор
119
Эрүүл мэндийн газрын дээврийн гадна засварын санхүүжилт
49 500 000 49 500 000 Эрүүл мэндийн газар 32 800 464 Багахөгшин  
120 МХГазрын тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл,сургалтын зардал 12 400 000 12 400 000 Аймгийн ЗДТГ 12 400 000 МХГазар Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 11 сарын 11-ны өдрийн а/471 тоот захирамжаар
121 Арвайхээр багийн дарга нарын унааны дэмжлэг санхүүжилт 7 150 000 7 150 000 Аймгийн ЗДТГ 7 150 000 Арвайхээр ЗДТГ Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 11 сарын 11-ны өдрийн а/471 тоот захирамжаар
122 Эрүүл мэндийг дэмжих жилийн ажлын санхүүжилт 37 248 480 37 248 480 Аймгийн ЗДТГ 37 248 480 Эрүүл мэндийн газар Аймгийн Засаг даргын 2015 оны а/484,а/432,а/449,а/405,а/433,а/357,а/356,а/365,а/371 тоот захирамжаар
123              
124              
125              
126              
127              
128              
129              
130              
               

 

Орон нутгийн төсвийн сангийн 2015 оны 1-р сараас 10-р сар хүртэлх сумдад олгосон санхүүжилтийн жагсаалт

 

       Орон нутгийн төсвийн 2015 оны 11-р сарын сумдад олгосон санхүүгийн дэмжлэг

  Сумын нэр Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
1 Арвайхээр             60 000 000,00              60 000 000,00
2 Баян-өндөр             15 000 000,00              15 000 000,00
3 Бүрд             15 000 000,00              15 000 000,00
4 Бат-өлзий                                 -                                   -  
5 Баруун Баян улаан             12 000 000,00              12 000 000,00
6 Баянгол             10 000 000,00              10 000 000,00
7 Гучин-ус             15 000 000,00              15 000 000,00
8 Зүйл             15 000 000,00              15 000 000,00
9 Өлзийт             15 000 000,00              15 000 000,00
10 ЗБУлаан             15 000 000,00              15 000 000,00
11 Богд             15 000 000,00              15 000 000,00
12 Нарийнтээл               8 000 000,00                8 000 000,00
13 Сант             15 000 000,00              15 000 000,00
14 Тарагт              15 000 000,00              15 000 000,00
15 Төгрөг             15 000 000,00              15 000 000,00
16 Уянга             15 000 000,00              15 000 000,00
17 Хайрхандулаан             15 000 000,00              15 000 000,00
18 Хужирт             15 000 000,00              15 000 000,00
19 Хархорин             15 000 000,00              15 000 000,00
  Нийт дүн           300 000 000,00            300 000 000,00

  Орон нутгийн төсвийн 2015 оны 11-р сарын сумдад олгосон санхүүгийн дэмжлэг

  Сумын нэр Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
1 Арвайхээр               3 000 000,00                3 000 000,00
2 Баян-өндөр               3 000 000,00                3 000 000,00
3 Бүрд               3 000 000,00                3 000 000,00
4 Бат-өлзий                                 -                                   -  
5 Баруун Баян улаан               3 000 000,00                3 000 000,00
6 Баянгол               3 000 000,00                3 000 000,00
7 Гучин-ус               3 000 000,00                3 000 000,00
8 Зүйл               3 000 000,00                3 000 000,00
9 Өлзийт               3 000 000,00                3 000 000,00
10 ЗБУлаан               3 000 000,00                3 000 000,00
11 Богд               3 000 000,00                3 000 000,00
12 Нарийнтээл               3 000 000,00                3 000 000,00
13 Сант               3 000 000,00                3 000 000,00
14 Тарагт                3 000 000,00                3 000 000,00
15 Төгрөг               3 000 000,00                3 000 000,00
16 Уянга               3 000 000,00                3 000 000,00
17 Хайрхандулаан               3 000 000,00                3 000 000,00
18 Хужирт               3 000 000,00                3 000 000,00
19 Хархорин               3 000 000,00                3 000 000,00
  Нийт дүн             54 000 000,00              54 000 000,00

  Орон нутгийн төсвийн 2015 оны 11-р сарын сумдад олгосон санхүүгийн дэмжлэг

  Сумын нэр Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
1 Арвайхээр             16 538 500,00              16 538 500,00
2 Баян-өндөр             12 768 500,00              12 768 500,00
3 Бүрд             12 084 100,00              12 084 100,00
4 Бат-өлзий                                 -                                   -  
5 Баруун Баян улаан               5 786 400,00                5 786 400,00
6 Баянгол               5 517 800,00                5 517 800,00
7 Гучин-ус             10 977 600,00              10 977 600,00
8 Зүйл               5 997 400,00                5 997 400,00
9 Өлзийт             10 660 700,00              10 660 700,00
10 ЗБУлаан             10 369 700,00              10 369 700,00
11 Богд               3 078 400,00                3 078 400,00
12 Нарийнтээл               3 483 700,00                3 483 700,00
13 Сант             11 858 600,00              11 858 600,00
14 Тарагт                6 221 900,00                6 221 900,00
15 Төгрөг             11 538 300,00              11 538 300,00
16 Уянга             10 895 000,00              10 895 000,00
17 Хайрхандулаан             12 366 100,00              12 366 100,00
18 Хужирт               8 275 300,00                8 275 300,00
19 Хархорин             17 538 500,00              17 538 500,00
  Нийт дүн           175 956 500,00            175 956 500,00

                

                                       Аймгийн өрхийн эмнэлэгүүдэд олгосон санхүүжилт

Д/д Өрхийн эмнэлэгийн нэр 1 сар 2 сар 3 сар 4 сар
Төл Гүй Төл Гүй Төл Гүй Төл Гүй
1 Нарны дөш  11461000 11461000 15000000 15000000 11461000 11461000 11461000 11461000
2 Энхийн Хүрд  6269900 6269900 8009800 8009800 7000000 7000000 7000000 7000000
3 Уян сэтгэл 11175800 11175800 13000000 13000000 11175800 11175800 11175800 11175800
4 Түшиг дөлгөөн 7292400 7292400 10000000 10000000 8000000 8000000 7292400 7292400
5 Энэрэл хархорин 10654700 10654700 13000000 13000000 10655600 10655600 10655600 10655600
  Нийт дүн 46853800 46853800 59009800 59009800 48292400 48292400 47584800 47584800

 

Д/д Өрхийн эмнэлэгийн нэр 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар
Төл Гүй Төл Гүй Төл Гүй Төл Гүй
1 Нарны дөш  11461000 11461000 11461000 11461000 11461000 11461000 11461000 11461000
2 Энхийн Хүрд  7000000 7000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000
3 Уян сэтгэл 11175800 11175800 11175800 11175800 11175800 11175800 11175800 11175800
4 Түшиг дөлгөөн 7292400 7292400 7292400 7292400 7292400 7292400 7292400 7292400
5 Энэрэл хархорин 10655600 10655600 10655600 10655600 10655600 10655600 10655600 10655600
  Нийт дүн 47584800 47584800 46584800 46584800 46584800 46584800 46584800 46584800

 

Д/д Өрхийн эмнэлэгийн нэр 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Төл Гүй Төл Гүй Төл Гүй Төл Гүй
1 Нарны дөш     11 461 000    11 461 000   11 461 000   11 461 000     7 922 000         7 922 000                      -                        -  
2 Энхийн Хүрд       6 000 000      6 000 000     6 000 000     6 000 000     5 000 000         5 000 000                      -                        -  
3 Уян сэтгэл    11 175 800    11 175 800   11 175 800   11 175 800     9 351 600         9 351 600                      -                        -  
4 Түшиг дөлгөөн      7 292 400      7 292 400     7 292 400     7 292 400     7 292 400         7 292 400                      -                        -  
5 Энэрэл хархорин    10 655 600    10 655 600   10 655 600   10 655 600     8 311 200         8 311 200                      -                        -  
  Нийт дүн    46 584 800    46 584 800   46 584 800   46 584 800   37 877 200       37 877 200                      -                        -  


facebook page
twitter