Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Төсвийн орлого

Өвөрхангай аймгийн 2015 оны төсвийн орлого

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Аймгийн Засаг дарга

Төсвийн захирагчийн нэр: Аймгийн ЗДТГазар

Системийн огноо: ..................                       Дансны дугаар .........................   /төгрөгөөр/

Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
2015.01.23 Зэвсэгт хүчний 256-р анги 24.048.984,0   ХХОАТатвар
2015.01.05 Жем Хужирт ХХК 26.000.000,0   ХХОАТатвар
2015.01.22 Аймгийн Шүүх 6.002.425,0   Цалин
2015.01.05 Баяндөхөмийн хурд ХХК 5.569.135,0   НӨАТ
2015.01.07 Цагаан бургалтай 8.664.650,0   НӨАТ
2015.01.09 Жем Хужирт 8.300.000,0   НӨАТ
2015.01.10 Онги ус суваг ОНӨУҮГ 12.422.839,0   НӨАТ
2015.01.22 Оч наран 28.854.000,0   НӨАТ
2015.01.27 Өв.Цагдаагийн хэлтэс 9.337.127.0   ХАОАТатвар
2015.01.28 Соёмбо цогцолбор сургууль 7.407.689.0   ХХОАТатвар
2015.01.30 Өв. МСҮТ 8.222.122.0   ХАОАТатвар
2015.01.30 Онцгой байдлын хэлтэс 6.215.895.0   ХАОАТатвар
2015.01.30 Гэгээн трейд ХХК 10.912.000.0   ХАОАТатвар
2015.02.12 Зэвсэгт хүчний 256-р анги 21.231.529.0   ХАОАТатвар
2015.02.10 Өвөрхангай аймгийн Шүүх 6.691.399.0   ХАОАТатвар
2015.02.11 Аймгийн Цагдаагын газар 9.700.033.0   ХАОАТатвар
2015.02.11 Жем Хужирт ХХК 10.000.000   НӨАТатвар
2015.02.09 Татварын хэлтэс 40.481.689.0   Тэмдэгтийн хураамж
2015.01.07 Цагаан бургалтай ХХК 5.542.910   ХОАТ
2015.01.30 БОЭТөв 19.450.515   ХОАТ
2015.01.30 10 жилийн 1-р сургууль  8.136.834   ХОАТ
2015.01.30 Хархорин хүн эмнэлэг  6.740.045   ХОАТ
2015.01.30 ХААН БАНК  17.289.636   ХОАТ
2015.01.30 4-р сургууль  5.524.275   ХОАТ
2015.02.04 ЭБЦТС Өвөрхангай 7.000.000   ХОАТ
2015.02.02 ЦХ  9.134.500   Хүү торгуулийн орлого
2015.01.29 Чулуунбаатар Адъяа 6.100.000   Машин худалдсаны орлого
2015.01.28 ЗУЛ БУЯН УНДРАХ ХХК 9.241.775,3   Хүү торгуулийн орлого
2015.01.29 БАЯНТЭЭГ ХК 6.238.900   АМАТ
2015.01.28 ЗУЛ БУЯН УНДРАХ ХХК 14.077.090   НӨАТ
2015.02.02 БАЯНТЭЭГ ХК 13.388.800   НӨАТ
2015.01.30 Бат-Өлзий сум сургууль 5.986.797   ХОАТ
2015.01.29 Хархорин Хорих 0423-р анги 5.386.909   ХОАТ
2015.02.12 ЭБЦТС ТӨХК 5.813.317   ХОАТ
2015.02.26 ГЭГЭЭН ТРЕЙД ХХК 12.670.000   ОАТатвар
2015.03.03 ЖЕМ ХУЖИРТ ХХК 13.852.000   НӨАТ
2015.02.27 ТЭЛМҮҮНЛХАМ КОНСТРАКШН ХХК 10.372.600   НӨАТ
2015.02.27 БАЯНТЭЭГ ХК 25.968.468   НӨАТ
2015.02.27 ӨВМТХ 31.789.670   НӨАТ
2015.02.27 Арвай-Илч ХХК 14.359.870   НӨАТ
2015.02.26 ХУЖИРТ ИЛЧ ХХК 5.712.406   НӨАТ
2015.02.24 ЖЕМ ХУЖИРТ ХХК 8.360.000   НӨАТ
2015.02.18 ЖЕМ ХУЖИРТ ХХК  14.000.000   НӨАТ
2015.03.03 ЖЕМ ХУЖИРТ ХХК  21.513.300   ААНОАТ
2015.02.27 ТЭЛМҮҮНЛХАМ КОНСТРАКШН ХХК 29.605.100   ААНОАТ
2015.02.17 ЖЕМ ХУЖИРТ ХХК 6.000.000   ААНОАТ
2015.02.16 4-р сургууль 5.790.318   ХОАТ
2015.02.16 10 жилийн 1-р сургууль  7.571.729   ХОАТ
2015.02.16 МСҮТ Өвөрхангай  7.527.408   ХОАТ
2015.02.17 Онцгой байдлын хэлтэс 6.112.115   ХОАТ
         
2015.02.17 Бат-Өлзий сум сургууль2 5.765.842   ХОАТ
2015.02.26 Хархорин хүн эмнэлэг  6.343.552   ХОАТ
2015.02.26 Соёмбо цогцолбор сургууль  8.236.718   ХОАТ
2015.02.26 Дэлхийн зөн  8.610.865   ХОАТ
         
2015.02.18 Хархорин Хорих 0423-р анги 5.404.422   ХОАТ
2015.02.26 Жигүүр оргил ХХК 10.400.000   ХОАТ
         
2015.02.27 БЭХ ХЗХ Хоршоо  5.673.977   ААНОАТ
2015.03.04 ЭБЦТС ТӨХК 6.653.135   ХОАТ
2015.03.05 Хужирт рашаан сувилал ХХК 10.000.000   ХОАТ
2015.03.03 ЖЕМ ХУЖИРТ ХХК  7.370.250   ХОАТ
2015.03.03 ЭБЦТС Өвөрхангай 6.932.790   ХОАТ
2015.03.13 ЖЁМ Хужирт  18.000.000.00   Н.Ө.А.Т
2015.03.18 ХАШХАН ХХК 5.127.000.00   Н.Ө.А.Т
2015.03.17 Ө.В М.С.Ү.Т 7.076.139.00   Х.О.А.Т
2015.03,09 ӨВ.Аймгийн шүүх 6.374.161.00   ХОАТ
2015.03.20 ӨВ.Онцгой байдлын хэлтэс 6.622.522.00   ХОАТ
2015.03.23  ӨВ,Хархорин 1-р сургууль  5199788,00   ХХОАТ
2015,03,25 ӨВ,З,Х-ний 256-р анги 24,059734,00   ХХОАТ
2015,04,13 ӨВ.Амгийн шүүх 6,477,751,00   ХХОАТ
2015,04,09 Татварын хэлтэс 20,000,000,00   Татварын орлого


facebook page
twitter