Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
ТАЙЛАН

 

 

 

 

татаж авах

 

 

 

 

 

 

 

Татаж авах

 

                         2014 оны бүтээн байгуулалтын нэвтрүүлэг

 

Аймгийн Засаг даргын 2012-2016 оны "Бүтээлч Өвөрхангай" үйл ажиллагааны тайлант сэтгүүл /2014 он/facebook page
twitter