Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн нэгдсэн сан

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн нэгдсэн сан

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, агентлагууд болон сумдын ИТХ, ЗДТГ-ын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнfacebook page
twitter