2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Авилгын эсрэг төлөвлөгөө

 Аймгийн авилга, ашиг сонирхлын зөрчлийн эсрэг 2016-2018 оны үйл ажиллагааны

нэгдсэн стратеги төлөвлөгөө

 

                  Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын авилгын эсрэг 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

 

                 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын авилгын эсрэг 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Татаж авах

                          Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын авилгын эсрэг 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

 

Аймаг, сумдын иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн давхар ажил эрхлэлтийн судалгаа

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу

Нийт албан тушаалтны хамаарал бүхий этгээдийн судалгаа

Дэлгэрэнгүйг татаж харна ууfacebook page
twitter