Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Авилгын эсрэг төлөвлөгөө

                              Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын авилгын эсрэг 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Татаж авах

                          Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын авилгын эсрэг 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

 

Аймаг, сумдын иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн давхар ажил эрхлэлтийн судалгаа

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу

Нийт албан тушаалтны хамаарал бүхий этгээдийн судалгаа

Дэлгэрэнгүйг татаж харна ууfacebook page
twitter