Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Аймгийн ЗДТГазар
 

 

 

татаж авах

татаж авах

татаж авах

 

 
 
 
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Аймгийн ЗДТГ-ын 2015 оны 01-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.

Аймгийн ЗДТГ-ын 2015 оны 02-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Аймгийн ЗДТГ-ын эхний 5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Аймгийн ЗДТГ-ын 6 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.


Аймгийн ЗДТГ-ын 7 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.


Аймгийн ЗДТГ-ын 8 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.                                 


Аймгийн ЗДТГ-ын 9 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.                                 

Аймгийн ЗДТГ-ын 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.                                 

Аймгийн ЗДТГ-ын 11 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.                                 

Аймгийн ЗДТГ-ын 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.                                 facebook page
twitter