2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Орон нутгийн хөгжлийн сан

Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сан

- 2017.1 сар

- 2017.2 сар

- 2017.3 сар

2016 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөө,гүйцэтгэл (Бүтэн жилээр, сар бүр)-ийг энд дарж харна уу.

Өвөрхангай аймгийн 2015 оны орон нутгийн хөгжлийн сангаас сумын орон нутгийн хөгжлийн санд

олгох орлогын санхүүжүүлгийн хуваарилалтын тооцоо

 

 

Татаж авах

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН 2015 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГААС СУМЫН ОРОН НУТГИЙН

                    ХӨГЖЛИЙН САНД ОЛГОХ ОРЛОГЫН ШИЛЖҮҮЛГИЙН ХУВААРИЛАЛТЫН ТООЦОО

 

 

СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2013 онд Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан иргэд, аж ахуйн нэгжийн судалгаа

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.

Аймгийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангийн төсөл сонгон шалгаруулах дэд комиссоос 2014 онд дэмжигдсэн төслийн жагсаалт

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.

Сум хөгжүүлэх сангаас 2011- 2014 онд олгогдсон зээлийн судалгаа

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.facebook page
twitter