2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ

Үл хөдлөх эрхийн бүртгэлийн мэдээлэл

/дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол дарна уу/

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн өргөдлийн маягт

/Дэлгэрэнгүйг харах/

Бүрдүүлэх материал

/Дэлгэрэнгүйг харах/

Үйлчилгээний хөлс

/Дэлгэрэнгүйг харах/facebook page
twitter