Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Дүрэм, заавар, журмын жагсаалт

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор баталсан дүрэм, журам, зааврын жагсаалт

Татах

 

Аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр баталсан дүрэм, журам, зааврын жагсаалт

Татах

 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын тушаалаар батлагдсан дүрэм, журам, зааврын жагсаалт

Татахfacebook page
twitter