2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жилийн төлөвлөгөөнд тусгах саналаа илгээнэ үү.

Санал өгөх

Үр дүн

  • 13%
  • 40%
  • 4%
  • 40%
  • 0%facebook page
twitter