Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Зарлал
Нийтлэгдсэн огноо : 2017-10-13
Нийтлэгдсэн огноо : 2017-09-05
Нийтлэгдсэн огноо : 2017-06-13
Нийтлэгдсэн огноо : 2017-05-24
Нийтлэгдсэн огноо : 2017-04-26
facebook page
twitter