2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Зарлал
Нийтлэгдсэн огноо : 2017-12-27
Нийтлэгдсэн огноо : 2017-10-13
Нийтлэгдсэн огноо : 2017-09-05
Нийтлэгдсэн огноо : 2017-06-13
Нийтлэгдсэн огноо : 2017-05-24
facebook page
twitter