2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Өвөрхангай аймгийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс нь иргэдэд чирэгдэлгүй, шуурхай үйлчлэх зорилгоор 2018 онд үдийн завсарлагагүй ажиллана

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг иргэдэд чирэгдэлгүй, шуурхай хүргэх зорилгоор Өвөрхангай аймгийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс нь  2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн үдийн завсарлагагүй ажиллаж байна. Та бүхэн өргөнөөр үйлчлүүлэнэ үү.
facebook page
twitter