2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлав.
Аймгийн Эрүүл мэндийн газраас дотоод орчны эрүүл ахуйн зөвлөмжийг хүргэж байна
facebook page
twitter