Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Аймгийн Эрүүл мэндийн газраас дотоод орчны эрүүл ахуйн зөвлөмжийг хүргэж байна
facebook page
twitter