2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Ахмадын өргөөний барилгыг ашиглалтанд хүлээн авлаа.

Ахмадаа дээдлэх жилийн ажлын хүрээнд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 867.0 сая төгрөгөөр "Ахмадын Өргөө"-г барьж ашиглалтанд оруулан, өнгөрөгч өдрүүүдэд улсын комисст хүлээлгэн өгсөн байна.

Гүйцэтгэгч байгууллагаар “Ганнэгдэл” ХХК 5 сарын 12-ны өдөр гэрээ байгуулан ажилласан бөгөөд гадна тохижилт, дотор талын тавилга угсрах ажлууд хийггдэж байна. Ахмадын өргөөний нээлтийг ахмадуудын дундах урлаг, спортын наадмын дараа буюу 9 сарын 30-ны үед нээлтийг хийхээр бэлтгэл ажлыг хангаж  байна.

Ахмадаа дээдлэх жилийн хүрээнд тусгагдсан ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж буй аж.

      

Ахмадын өргөө

 

 
facebook page
twitter