2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 37 Нэмэгдэл шинэчлэн тогтоох тухай 2015-02-05
2 36 Шагнах тухай 2015-02-02
3 35 Манлай малчдад дурсгалын зүйл олгох тухай 2015-02-02
4 34 Шилдэг тохижилттой сум, баг, өрх шалгаруулах тухай 2015-02-02
5 33 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2015-02-02
6 32 Тендер хүчингүй болгох тухай 2015-01-26
7 31 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2015-01-26
8 30 Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгуулах тухай 2015-01-26
9 29 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2015-01-26
10 28 Үр дүнгийн гэрээний урамшуулал олгох тухай 2015-01-26
11 27 Өндөр гэгээн Г.Занабазарын 380 жилийн ойг зохион байгуулах салбар хорооны бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2015-01-23 Файл хавсаргаагүй байна
12 26 Аймгийн аварга малчин, тариаланч, оны тэргүүний ажилтан, байгууллагыг шалгаруулах тухай 2015-01-23
13 25 Газар эзэмших гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2015-01-23
14 24 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2015-01-22
15 23 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2015-01-22
16 22 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2015-01-22
17 21 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2015-01-22
18 20 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2015-01-22
19 19 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2015-01-22
20 18 Төсвийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2015-01-21