2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлав.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 250 Зарим сумдын дулааны зуухны тендер шалгаруулах шинжээчдийн үнэлгээний комисс томилох тухай 2009-08-04 Файл хавсаргаагүй байна
2 225 Цол олгох тухай 2009-07-16 Файл хавсаргаагүй байна
3 218 Хуваарь батлах тухай 2009-07-14 Файл хавсаргаагүй байна
4 210 Ажлын хэсэгтомилох тухай 2009-07-08 Файл хавсаргаагүй байна
5 202 Журам батлах тухай 2009-07-06 Файл хавсаргаагүй байна
6 200 Цол олгуулах тухай 2009-07-03 Файл хавсаргаагүй байна
7 192 Зуншлагын болон өвөлжилтийн байдлыг тодорхойлох зарим арга хэмжээний тухай 2009-05-26 Файл хавсаргаагүй байна
8 190 Жагсаалт батлах тухай 2009-06-25 Файл хавсаргаагүй байна
9 189 Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай 2009-06-24 Файл хавсаргаагүй байна
10 183 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2009-06-24 Файл хавсаргаагүй байна
11 175 Журам шинэчлэн батлах тухай 2009-06-15 Файл хавсаргаагүй байна
12 172 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2009-06-10 Файл хавсаргаагүй байна
13 167 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2009-06-05 Файл хавсаргаагүй байна
14 159 Тамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги байгуулах тухай 2009-05-28 Файл хавсаргаагүй байна
15 156 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2009-05-25 Файл хавсаргаагүй байна
16 155 Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2009-05-23 Файл хавсаргаагүй байна
17 154 Цагийн хуваарь түр хязгаарлах тухай 2009-05-22 Файл хавсаргаагүй байна
18 152 Зөвлөл шинэчлэх тухай 2009-05-25 Файл хавсаргаагүй байна
19 149 Сум дундын Ойн анги байгуулах тухай 2009-05-21 Файл хавсаргаагүй байна
20 148 Үнэлгээний хороо томилох тухай 2009-05-21 Файл хавсаргаагүй байна