Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 100 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2009-04-06 Файл хавсаргаагүй байна
2 98 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2009-04-06 Файл хавсаргаагүй байна
3 97 Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухай 2009-04-03 Файл хавсаргаагүй байна
4 92 Албан тушаалтныг ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 2009-04-02 Файл хавсаргаагүй байна
5 93 Газар өмчлөх эрх хүчингүй болгох, газар өмчлүүлэх тухай 2009-04-01 Файл хавсаргаагүй байна
6 92 "Хүүхэд хамгааллын баг" байгуулах тухай 2009-04-01 Файл хавсаргаагүй байна
7 90 Комисс шинэчлэн батлах тухай 2009-03-30 Файл хавсаргаагүй байна
8 87 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах туха 2009-03-24 Файл хавсаргаагүй байна
9 81 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2009-03-19 Файл хавсаргаагүй байна
10 57 Сумдын нийгмийн даатгалын сангуудын 2009 оны орлого, зарлагын төлөвлөгөө батлах тухай 2009-03-03 Файл хавсаргаагүй байна
11 55 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009-02-20 Файл хавсаргаагүй байна
12 54 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2009-02-20 Файл хавсаргаагүй байна
13 53 Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2009-02-19 Файл хавсаргаагүй байна
14 52 Хөрөнгө гаргах тухай 200-02-17 Файл хавсаргаагүй байна
15 50 Оны тэргүүн шалгаруулах тухай 2009-02-13 Файл хавсаргаагүй байна
16 46 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2009-02-16 Файл хавсаргаагүй байна
17 45 Сум, баг, агентлагуудын 2008 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүнгийн тухай 2009-02-07 Файл хавсаргаагүй байна
18 42 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2009-02-11 Файл хавсаргаагүй байна
19 41 Албан тушаалын цалингийн жишгийг түр тогтоох тухай 2009-01-11 Файл хавсаргаагүй байна
20 40 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2009-02-10 Файл хавсаргаагүй байна