2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 52 Тусламж үзүүлэх тухай 2015-06-09 Файл хавсаргаагүй байна
2 51 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2015-06-05 Файл хавсаргаагүй байна
3 50 Нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2015-06-05 Файл хавсаргаагүй байна
4 49 Сургалтанд оролцуулах тухай 2015-06-04 Файл хавсаргаагүй байна
5 48 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2015-06-03 Файл хавсаргаагүй байна
6 47 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2015-06-02 Файл хавсаргаагүй байна
7 46 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-05-26 Файл хавсаргаагүй байна
8 45 Хүүхдийн бэлэг олгох тухай 2015-05-20 Файл хавсаргаагүй байна
9 44 Цалинтай чөлөө олгох тухай 2015-05-18 Файл хавсаргаагүй байна
10 43 Тусламж үзүүлэх тухай 2015-05-15 Файл хавсаргаагүй байна
11 42 Урамшуулал олгох тухай 2015-05-14 Файл хавсаргаагүй байна
12 41 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2015-05-12 Файл хавсаргаагүй байна
13 40 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2015-05-12 Файл хавсаргаагүй байна
14 39 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2015-05-12 Файл хавсаргаагүй байна
15 38 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2015-05-11 Файл хавсаргаагүй байна
16 37 Цалинтай чөлөө олгох тухай 2015-05-11 Файл хавсаргаагүй байна
17 36 Шагнал олгох тухай 2015-05-11 Файл хавсаргаагүй байна
18 35 Гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2015-05-07 Файл хавсаргаагүй байна
19 34 Шагнах тухай 2015-05-07 Файл хавсаргаагүй байна
20 33 Арга хэмжээ авах тухай 2015-05-04 Файл хавсаргаагүй байна