Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 9 Ажлаас чөлөөлж, түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай 2016-09-12 Файл хавсаргаагүй байна
2 8 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2016-08-26 Файл хавсаргаагүй байна
3 7 Гэрээт ажилтан ажиллуулах тухай 2016-07-01 Файл хавсаргаагүй байна
4 6 Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай 2016-06-21 Файл хавсаргаагүй байна
5 5 Ажлаас чөлөөлж, түр томилох тухай 2016-05-18 Файл хавсаргаагүй байна
6 4 Ажилд томилох тухай 2016-04-11 Файл хавсаргаагүй байна
7 3 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 2016-02-03 Файл хавсаргаагүй байна
8 2 Ажил орлон гүйцэтгүүлэх тухай 2016-02-02 Файл хавсаргаагүй байна
9 1 Гэрээгээр түр ажилуулах тухай 2016-01-29 Файл хавсаргаагүй байна
10 61 Дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай 2016-11-08 Файл хавсаргаагүй байна
11 60 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-11-02 Файл хавсаргаагүй байна
12 59 Тусламж үзүүлэх тухай 2016-11-01 Файл хавсаргаагүй байна
13 58 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-24 Файл хавсаргаагүй байна
14 57 Салбар комисс байгуулах тухай 2016-10-20 Файл хавсаргаагүй байна
15 56 Тусламж үзүүлэх тухай 2016-10-17 Файл хавсаргаагүй байна
16 55 Шагнах тухай 2016-09-29 Файл хавсаргаагүй байна
17 54 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-29 Файл хавсаргаагүй байна
18 53 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-28 Файл хавсаргаагүй байна
19 52 Тусламж үзүүлэх тухай 2016-09-26 Файл хавсаргаагүй байна
20 51 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-13 Файл хавсаргаагүй байна