2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 592 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
2 591 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
3 590 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
4 589 Түр зөвшөөрөл олгох тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
5 588 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
6 587 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
7 586 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
8 585 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2017-12-12 Файл хавсаргаагүй байна
9 584 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-12 Файл хавсаргаагүй байна
10 583 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-12 Файл хавсаргаагүй байна
11 582 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2017-12-12 Файл хавсаргаагүй байна
12 581 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-12-12 Файл хавсаргаагүй байна
13 580 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-12-12 Файл хавсаргаагүй байна
14 579 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-12 Файл хавсаргаагүй байна
15 577 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2017-12-11 Файл хавсаргаагүй байна
16 576 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-12-11 Файл хавсаргаагүй байна
17 575 Хяналтын аймгийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2017-12-11 Файл хавсаргаагүй байна
18 574 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-07 Файл хавсаргаагүй байна
19 573 Бүх тендерээс татгалзаж, гэрээ шууд байгуулах тухай 2017-12-07 Файл хавсаргаагүй байна
20 572 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-05 Файл хавсаргаагүй байна