Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 410 Шагнах тухай 2016-09-08 Файл хавсаргаагүй байна
2 409 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-09-07 Файл хавсаргаагүй байна
3 408 Зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай 2016-09-07 Файл хавсаргаагүй байна
4 407 Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, журам батлах тухай 2016-09-07 Файл хавсаргаагүй байна
5 406 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-09-07 Файл хавсаргаагүй байна
6 405 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-09-07 Файл хавсаргаагүй байна
7 404 Хяналт шинэжилгээ хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-09-07 Файл хавсаргаагүй байна
8 403 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-09-06 Файл хавсаргаагүй байна
9 402 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-09-06 Файл хавсаргаагүй байна
10 400 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-05 Файл хавсаргаагүй байна
11 399 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2016-09-05 Файл хавсаргаагүй байна
12 398 Төв суурин газрын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай 2016-09-05 Файл хавсаргаагүй байна
13 397 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-05 Файл хавсаргаагүй байна
14 396 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016-09-02 Файл хавсаргаагүй байна
15 395 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2016-09-02 Файл хавсаргаагүй байна
16 394 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-02 Файл хавсаргаагүй байна
17 393 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-02 Файл хавсаргаагүй байна
18 392 Комисс байгуулах тухай 2016-09-01 Файл хавсаргаагүй байна
19 391 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016-09-01 Файл хавсаргаагүй байна
20 390 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2016-08-31 Файл хавсаргаагүй байна