2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 613 Эрх олгох тухай 2017-12-18 Файл хавсаргаагүй байна
2 612 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-12-18 Файл хавсаргаагүй байна
3 610 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-15 Файл хавсаргаагүй байна
4 609 Зөвлөл байгуулах тухай 2017-12-15 Файл хавсаргаагүй байна
5 608 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-15 Файл хавсаргаагүй байна
6 607 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-14 Файл хавсаргаагүй байна
7 606 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-14 Файл хавсаргаагүй байна
8 605 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-14 Файл хавсаргаагүй байна
9 604 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-14 Файл хавсаргаагүй байна
10 603 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-14 Файл хавсаргаагүй байна
11 602 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-14 Файл хавсаргаагүй байна
12 601 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-14 Файл хавсаргаагүй байна
13 600 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-14 Файл хавсаргаагүй байна
14 599 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-14 Файл хавсаргаагүй байна
15 598 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2017-12-14 Файл хавсаргаагүй байна
16 597 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-12-14 Файл хавсаргаагүй байна
17 596 Ерөнхий боловсролын сургуулийн нэршлийг өөрчлөх тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
18 595 Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг болгон өөрчлөн байгуулах тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
19 594 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
20 593 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна