Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 387 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-08-31 Файл хавсаргаагүй байна
2 386 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-08-31 Файл хавсаргаагүй байна
3 385 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-08-31 Файл хавсаргаагүй байна
4 384 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх, газар ашиглах зориулалт өөрчлөх тухай 2016-08-31 Файл хавсаргаагүй байна
5 383 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах тухай 2016-08-30 Файл хавсаргаагүй байна
6 382 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2016-08-29 Файл хавсаргаагүй байна
7 23 Ажилд томилох тухай 2016-11-01 Файл хавсаргаагүй байна
8 22 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2016-10-28 Файл хавсаргаагүй байна
9 21 Ажлаас чөлөөлж, түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай 2016-10-17 Файл хавсаргаагүй байна
10 20 Ажилд томилох тухай 2016-10-12 Файл хавсаргаагүй байна
11 19 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2016-09-26 Файл хавсаргаагүй байна
12 18 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2016-09-26 Файл хавсаргаагүй байна
13 17 Цалин тогтоох тухай 2016-09-20 Файл хавсаргаагүй байна
14 16 Ажилд түр томилох тухай 2016-09-19 Файл хавсаргаагүй байна
15 15 Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай 2016-09-16 Файл хавсаргаагүй байна
16 14 Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай 2016-09-12 Файл хавсаргаагүй байна
17 13 Нийтлэг үйлчилгээний албны бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2016-09-12 Файл хавсаргаагүй байна
18 12 Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай 2016-09-12 Файл хавсаргаагүй байна
19 11 Ажилд түр томилох тухай 2016-09-12 Файл хавсаргаагүй байна
20 10 Ажилд түр томилох тухай 2016-09-12 Файл хавсаргаагүй байна