Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 431 Шагнах тухай 2016-09-23 Файл хавсаргаагүй байна
2 430 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-23 Файл хавсаргаагүй байна
3 429 Шагнах тухай 2016-09-21 Файл хавсаргаагүй байна
4 428 Ажлын хэсэг томилох, цалин тогтоох тухай 2016-09-20 Файл хавсаргаагүй байна
5 427 Ой тэмдэглэх тухай 2016-09-19 Файл хавсаргаагүй байна
6 426 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016-09-19 Файл хавсаргаагүй байна
7 425 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-19 Файл хавсаргаагүй байна
8 424 Боловсрол, соёл, урлагийн газрын дүрэм, бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг батлах тухай 2016-09-19 Файл хавсаргаагүй байна
9 423 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох болон сунгах, хүчингүй болгох тухай 2016-09-16 Файл хавсаргаагүй байна
10 422 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-09-16 Файл хавсаргаагүй байна
11 421 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-15 Файл хавсаргаагүй байна
12 420 Ажлын хэсэг томилох тухай 2016-09-14 Файл хавсаргаагүй байна
13 419 Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2016-09-14 Файл хавсаргаагүй байна
14 418 Шагнах тухай 2016-09-13 Файл хавсаргаагүй байна
15 417 Ажлын хэсэг байгуулж, хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-13 Файл хавсаргаагүй байна
16 416 Орон нутгийн өмчийн газрын дүрэм, бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг батлах тухай 2016-09-13 Файл хавсаргаагүй байна
17 415 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-13 Файл хавсаргаагүй байна
18 414 Зөвлөхүүдийн зөвлөл байгуулах тухай 2016-09-09 Файл хавсаргаагүй байна
19 412 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-09-08 Файл хавсаргаагүй байна
20 411 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016-09-08 Файл хавсаргаагүй байна