Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 453 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-10-10 Файл хавсаргаагүй байна
2 452 Шагнах тухай 2016-10-07 Файл хавсаргаагүй байна
3 451 Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч амьтантай тэмцэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2016-10-07 Файл хавсаргаагүй байна
4 436 Хөрөнгө гаргах тухай 2016-09-26 Файл хавсаргаагүй байна
5 450 Төсвийн хуваарь батлах тухай 2016-10-07 Файл хавсаргаагүй байна
6 449 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2016-10-07 Файл хавсаргаагүй байна
7 448 Газар ашиглалтын зориулалт өөрчлөх тухай 2016-10-07 Файл хавсаргаагүй байна
8 447 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусадад шилжүүлэх тухай 2016-10-07 Файл хавсаргаагүй байна
9 445 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-09-29 Файл хавсаргаагүй байна
10 444 Ажлын хэсэг томилох тухай 2016-09-29 Файл хавсаргаагүй байна
11 443 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-09-29 Файл хавсаргаагүй байна
12 442 Шагнах тухай 2016-09-29 Файл хавсаргаагүй байна
13 441 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016-09-28 Файл хавсаргаагүй байна
14 440 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016-09-28 Файл хавсаргаагүй байна
15 439 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2016-09-28 Файл хавсаргаагүй байна
16 438 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2016-09-28 Файл хавсаргаагүй байна
17 437 Газар ашиглалтын зориулалтанд өөрчлөлт оруулах тухай 2016-09-28 Файл хавсаргаагүй байна
18 434 Шагнах тухай 2016-09-23 Файл хавсаргаагүй байна
19 433 Дүгнэлт гаргуулах тухай 2016-09-23 Файл хавсаргаагүй байна
20 432 Ажлын хэсэг томилох тухай 2016-09-23 Файл хавсаргаагүй байна