2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 633 Захирамжийн зарим хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2017-12-26 Файл хавсаргаагүй байна
2 632 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-25 Файл хавсаргаагүй байна
3 631 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-25 Файл хавсаргаагүй байна
4 630 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-25 Файл хавсаргаагүй байна
5 629 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-22 Файл хавсаргаагүй байна
6 628 Шагнах тухай 2017-12-22 Файл хавсаргаагүй байна
7 627 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-22 Файл хавсаргаагүй байна
8 626 Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2017-12-22 Файл хавсаргаагүй байна
9 625 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2017-12-22 Файл хавсаргаагүй байна
10 624 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-12-22 Файл хавсаргаагүй байна
11 623 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-22 Файл хавсаргаагүй байна
12 622 Хөрөнгө хуваарилах тухай 2017-12-22 Файл хавсаргаагүй байна
13 621 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-21 Файл хавсаргаагүй байна
14 620 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-21 Файл хавсаргаагүй байна
15 619 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-21 Файл хавсаргаагүй байна
16 618 Шагнах тухай 2017-12-21 Файл хавсаргаагүй байна
17 617 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2017-12-21 Файл хавсаргаагүй байна
18 616 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-12-21 Файл хавсаргаагүй байна
19 615 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-12-21 Файл хавсаргаагүй байна
20 614 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-12-21 Файл хавсаргаагүй байна