Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 470 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-25 Файл хавсаргаагүй байна
2 469 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-10-24 Файл хавсаргаагүй байна
3 468 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2016-10-21 Файл хавсаргаагүй байна
4 467 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2016-10-21 Файл хавсаргаагүй байна
5 466 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-21 Файл хавсаргаагүй байна
6 465 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-20 Файл хавсаргаагүй байна
7 464 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-20 Файл хавсаргаагүй байна
8 463 Комисс томилох тухай 2016-10-18 Файл хавсаргаагүй байна
9 462 Хөрөнгө гаргах тухай 2016-10-12 Файл хавсаргаагүй байна
10 461 Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2016-10-12 Файл хавсаргаагүй байна
11 460 Мэргэжлийн баг байгуулах тухай 2016-10-10 Файл хавсаргаагүй байна
12 459 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-10-10 Файл хавсаргаагүй байна
13 458 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-10 Файл хавсаргаагүй байна
14 457 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2016-10-10 Файл хавсаргаагүй байна
15 456 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-10 Файл хавсаргаагүй байна
16 455 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-10 Файл хавсаргаагүй байна
17 454 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-10 Файл хавсаргаагүй байна
18 453 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-10-10 Файл хавсаргаагүй байна
19 452 Шагнах тухай 2016-10-07 Файл хавсаргаагүй байна
20 451 Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч амьтантай тэмцэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2016-10-07 Файл хавсаргаагүй байна