Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 473 Ажлын чиг үүрэг батлах тухай 2016-10-25 Файл хавсаргаагүй байна
2 472 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016-10-25 Файл хавсаргаагүй байна
3 471 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-10-25 Файл хавсаргаагүй байна
4 470 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-25 Файл хавсаргаагүй байна
5 469 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-10-24 Файл хавсаргаагүй байна
6 468 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2016-10-21 Файл хавсаргаагүй байна
7 467 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2016-10-21 Файл хавсаргаагүй байна
8 466 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-21 Файл хавсаргаагүй байна
9 465 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-20 Файл хавсаргаагүй байна
10 464 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-20 Файл хавсаргаагүй байна
11 463 Комисс томилох тухай 2016-10-18 Файл хавсаргаагүй байна
12 462 Хөрөнгө гаргах тухай 2016-10-12 Файл хавсаргаагүй байна
13 461 Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2016-10-12 Файл хавсаргаагүй байна
14 460 Мэргэжлийн баг байгуулах тухай 2016-10-10 Файл хавсаргаагүй байна
15 459 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-10-10 Файл хавсаргаагүй байна
16 458 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-10 Файл хавсаргаагүй байна
17 457 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2016-10-10 Файл хавсаргаагүй байна
18 456 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-10 Файл хавсаргаагүй байна
19 455 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-10 Файл хавсаргаагүй байна
20 454 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-10 Файл хавсаргаагүй байна