2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 10 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-01-16 Файл хавсаргаагүй байна
2 9 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-01-16 Файл хавсаргаагүй байна
3 8 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн байгуулах тухай 2018-01-08 Файл хавсаргаагүй байна
4 7 Тендер хүчингүй болгох тухай 2017-01-07 Файл хавсаргаагүй байна
5 6 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-01-11 Файл хавсаргаагүй байна
6 5 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2018-01-09 Файл хавсаргаагүй байна
7 4 Ажлын хороо байгуулах тухай 2018-01-09 Файл хавсаргаагүй байна
8 3 Дүрэм батлах тухай 2018-01-09 Файл хавсаргаагүй байна
9 2 Сургуулийн өмнөх болосвролын байгуулагуудыг түр хаах хугацааг сунгах тухай 2018-01-05 Файл хавсаргаагүй байна
10 1 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-01-05 Файл хавсаргаагүй байна
11 643 Хөрөнгө акталж, баланснаас балансад шилжүүлэх, үндсэн хөрөнгө бараа материалд шилжүүлэх тухай 2017-12-27 Файл хавсаргаагүй байна
12 642 Тэтгэмж олгох тухай 2017-12-27 Файл хавсаргаагүй байна
13 641 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-27 Файл хавсаргаагүй байна
14 640 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-27 Файл хавсаргаагүй байна
15 639 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-12-27 Файл хавсаргаагүй байна
16 638 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн байгуулах тухай 2017-12-27 Файл хавсаргаагүй байна
17 637 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2017-12-27 Файл хавсаргаагүй байна
18 636 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-27 Файл хавсаргаагүй байна
19 635 Онцгой комиссын хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2017-12-26 Файл хавсаргаагүй байна
20 634 Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, зарим арга хэмжээний тухай 2017-12-26 Файл хавсаргаагүй байна