2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 34 Аж ахуйн нэгжүүдийг хөгжүүлэх хөтөлбөр, Аймгийн ИТХурлын тогтоол 2012-03-20
2 380 Чацаргана дэд хөтөлбөр батлах тухай 2010-12-02
3 392 Суралцагч байгууллага хөтөлбөр батлах тухай 2009-12-22
4 2 Төсвийн хяналтыг сайжруулах тухай 2014-04-08
5 82 Архидалтгүй Өвөрхангай хөтөлбөрийн ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-02-28
6 15 Архидалтгүй Өвөрхангай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2014-04-11
7 15 Архидалтгүй Өвөрхангай хөтөлбөр батлах тухай 2014-04-11
8 235 Архидалтгүй Өвөрхангай хөтөлбөрийг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-05-27
9 2 Төсвийн хяналтыг сайжруулах тухай 2014-04-08 Файл хавсаргаагүй байна
10 52 Авилгын эсрэг 2013-2015 оны аймгийн стратегийг батлах туахй 2013-06-06
11 246 ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БИЙ БОЛГОХ, БҮРТГЭХ, ХУДАЛДАХ, ШИЛ¬ЖҮҮ¬ЛЭХ, АКТЛАХ ЖУРАМ 2013-10-22 Файл хавсаргаагүй байна
12 156 Өсвөрийн шигшээ баг бүрдүүлэх, санхүүжүүлэх журам батлах тухай 2008-06-11
13 322 Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудын ажиллах цагийн хуваарийг шинэчлэн батлах тухай 2010-10-19
14 100 Захирамжийн заалтыг хүчингүй болгох тухай Арвайхээр 2013-05-23
15 315 Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах тухай 2013-09-05
16 217 Угсралтын систем байгуулах тухай 2013-06-24
17 200 Хурдан морь унаач хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах тухай 2013-06-10
18 197 Эмийг жороор олгох журам батлах тухай 2013-06-07
19 167 Нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд аян зохион байгуулах тухай 2013-05-15
20 164 Дасгал хөдөлгөөнийг хэвшүүлэх тухай 2012-05-14