Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 443 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-09-29 Файл хавсаргаагүй байна
2 389 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-08-31 Файл хавсаргаагүй байна
3 388 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-08-31 Файл хавсаргаагүй байна
4 387 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-08-31 Файл хавсаргаагүй байна
5 386 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-08-31 Файл хавсаргаагүй байна
6 41 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-07-01 Файл хавсаргаагүй байна
7 40 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-07-01 Файл хавсаргаагүй байна
8 18 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-04-12 Файл хавсаргаагүй байна
9 14 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-03-18 Файл хавсаргаагүй байна
10 364 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-08-16 Файл хавсаргаагүй байна
11 353 Үнэ бууруулж, дуудлага худалдааг зохион байгуулах тухай 2016-07-27 Файл хавсаргаагүй байна
12 347 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-07-25 Файл хавсаргаагүй байна
13 344 Үндэсний сурын харвааны цол олгох тухай 2016-07-20 Файл хавсаргаагүй байна
14 343 Үндэсний бөхийн цол олгох тухай 2016-07-20 Файл хавсаргаагүй байна
15 335 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-07-04 Файл хавсаргаагүй байна
16 332 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-07-04 Файл хавсаргаагүй байна
17 331 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-07-04 Файл хавсаргаагүй байна
18 330 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-07-04 Файл хавсаргаагүй байна
19 278 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-05-18 Файл хавсаргаагүй байна
20 277 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-05-18 Файл хавсаргаагүй байна