Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 264 Эрх шилжүүлэх тухай 2016-05-16 Файл хавсаргаагүй байна
2 211 Эрх шилжүүлэх тухай 2016-04-25 Файл хавсаргаагүй байна
3 131 Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага, айл өрхөд зэрэг олгох тухай 2016-03-21 Файл хавсаргаагүй байна
4 89 Эрх шилжүүлэх тухай 2016-02-26 Файл хавсаргаагүй байна
5 70 Эрх шилжүүлэх тухай 2016-02-22 Файл хавсаргаагүй байна
6 59 Эмнэлгийн ор шилжүүлэх тухай 2016-02-05 Файл хавсаргаагүй байна
7 110 Эргэлтийн хөрөнгө актлах тухай 2015-12-30 Файл хавсаргаагүй байна
8 519 Эрх шилжүүлэх тухай 2015-12-10 Файл хавсаргаагүй байна
9 471 Эрх шилжүүлэх тухай 2015-11-11 Файл хавсаргаагүй байна
10 409 Эрх шилжүүлэх тухай 2015-10-01 Файл хавсаргаагүй байна
11 150 Эрүүл мэндийн газрын дүрэм батлах тухай 2015-04-15 Файл хавсаргаагүй байна
12 143 Экспедицийн үйл ажиллагааг дэмжих тухай 2015-04-10 Файл хавсаргаагүй байна
13 47 Эрх шилжүүлэх тухай 2015-02-12
14 30 Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгуулах тухай 2015-01-26
15 9 Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага шалгаруулах тухай 2015-01-16
16 274 Эвент арга хэмжээ зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай 2014-06-18
17 45 Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах хөтөлбөр 2011-05-26
18 66 Эрүүл хот, сум, баг, өрх бий болгох аймгийн дэд хөтөлбөр, Аймгийн ИТХ-ын тогтоол 2012-06-08
19 197 Эмийг жороор олгох журам батлах тухай 2013-06-07
20 161 Элс хайрга ашиглуулах тухай 2013-05-13