Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 30 Шатар аймгийн дэд хөтөлбөр 2017-04-20
2 479 Шагнах тухай 2016-10-28 Файл хавсаргаагүй байна
3 452 Шагнах тухай 2016-10-07 Файл хавсаргаагүй байна
4 442 Шагнах тухай 2016-09-29 Файл хавсаргаагүй байна
5 434 Шагнах тухай 2016-09-23 Файл хавсаргаагүй байна
6 431 Шагнах тухай 2016-09-23 Файл хавсаргаагүй байна
7 429 Шагнах тухай 2016-09-21 Файл хавсаргаагүй байна
8 418 Шагнах тухай 2016-09-13 Файл хавсаргаагүй байна
9 410 Шагнах тухай 2016-09-08 Файл хавсаргаагүй байна
10 55 Шагнах тухай 2016-09-29 Файл хавсаргаагүй байна
11 24 Шагнах тухай 2016-04-26 Файл хавсаргаагүй байна
12 13 Шагнах тухай 2016-03-17 Файл хавсаргаагүй байна
13 11 Шагнах тухай 2016-03-04 Файл хавсаргаагүй байна
14 7 Шагнах тухай 2016-02-03 Файл хавсаргаагүй байна
15 6 Шагнах тухай 2016-02-03 Файл хавсаргаагүй байна
16 373 Шагнах тухай 2016-08-25 Файл хавсаргаагүй байна
17 345 Шагнах тухай 2016-07-21 Файл хавсаргаагүй байна
18 270 Шагнах тухай 2016-05-17 Файл хавсаргаагүй байна
19 232 Шагнах тухай 2016-04-28 Файл хавсаргаагүй байна
20 221 Шагнах тухай 2016-04-27 Файл хавсаргаагүй байна