Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 490 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-11-01 Файл хавсаргаагүй байна
2 487 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-11-01 Файл хавсаргаагүй байна
3 482 Хөрөнгө үнэ тогтоож худалдах тухай 2016-10-28 Файл хавсаргаагүй байна
4 481 Хөрөнгө үнэ тогтоож худалдах тухай 2016-10-28 Файл хавсаргаагүй байна
5 480 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-28 Файл хавсаргаагүй байна
6 477 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-27 Файл хавсаргаагүй байна
7 470 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-25 Файл хавсаргаагүй байна
8 466 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-21 Файл хавсаргаагүй байна
9 465 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-20 Файл хавсаргаагүй байна
10 464 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-20 Файл хавсаргаагүй байна
11 462 Хөрөнгө гаргах тухай 2016-10-12 Файл хавсаргаагүй байна
12 458 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-10 Файл хавсаргаагүй байна
13 456 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-10 Файл хавсаргаагүй байна
14 455 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-10 Файл хавсаргаагүй байна
15 454 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-10 Файл хавсаргаагүй байна
16 436 Хөрөнгө гаргах тухай 2016-09-26 Файл хавсаргаагүй байна
17 430 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-23 Файл хавсаргаагүй байна
18 425 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-19 Файл хавсаргаагүй байна
19 421 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-15 Файл хавсаргаагүй байна
20 415 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-13 Файл хавсаргаагүй байна