Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 436 Хөрөнгө гаргах тухай 2016-09-26 Файл хавсаргаагүй байна
2 430 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-23 Файл хавсаргаагүй байна
3 425 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-19 Файл хавсаргаагүй байна
4 421 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-15 Файл хавсаргаагүй байна
5 415 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-13 Файл хавсаргаагүй байна
6 404 Хяналт шинэжилгээ хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-09-07 Файл хавсаргаагүй байна
7 400 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-05 Файл хавсаргаагүй байна
8 397 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-05 Файл хавсаргаагүй байна
9 394 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-02 Файл хавсаргаагүй байна
10 393 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-02 Файл хавсаргаагүй байна
11 385 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-08-31 Файл хавсаргаагүй байна
12 60 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-11-02 Файл хавсаргаагүй байна
13 58 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-24 Файл хавсаргаагүй байна
14 54 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-29 Файл хавсаргаагүй байна
15 53 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-28 Файл хавсаргаагүй байна
16 51 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-13 Файл хавсаргаагүй байна
17 47 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-08-18 Файл хавсаргаагүй байна
18 42 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-07-04 Файл хавсаргаагүй байна
19 39 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-06-27 Файл хавсаргаагүй байна
20 30 Хүүхдийн бэлэг олгох тухай 2016-05-31 Файл хавсаргаагүй байна