Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 461 Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2016-10-12 Файл хавсаргаагүй байна
2 19 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2016-09-26 Файл хавсаргаагүй байна
3 351 Уулзалт зохион байгуулах тухай 2016-07-26 Файл хавсаргаагүй байна
4 327 Урамшуулал олгох тухай 2016-07-04 Файл хавсаргаагүй байна
5 290 Урамшуулал олгох тухай 2016-05-31 Файл хавсаргаагүй байна
6 287 Улирлын мөнгөн урамшил олгох тухай 2016-05-31 Файл хавсаргаагүй байна
7 282 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2016-05-23 Файл хавсаргаагүй байна
8 248 Урамшуулал олгох тухай 2016-05-06 Файл хавсаргаагүй байна
9 230 Удирдамж батламж, ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-04-27 Файл хавсаргаагүй байна
10 175 Удирдамж батламж, ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-04-06 Файл хавсаргаагүй байна
11 114 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2016-03-14 Файл хавсаргаагүй байна
12 29 Улирлын мөнгөн урамшил олгох тухай 2016-01-22 Файл хавсаргаагүй байна
13 107 Урамшуулал олгох тухай 2015-12-24 Файл хавсаргаагүй байна
14 42 Урамшуулал олгох тухай 2015-05-14 Файл хавсаргаагүй байна
15 38 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2015-05-11 Файл хавсаргаагүй байна
16 23 Урамшуулал олгох тухай 2015-03-25 Файл хавсаргаагүй байна
17 411 Улирлын мөнгөн урамшил олгох тухай 2015-10-06 Файл хавсаргаагүй байна
18 365 Урамшуулал олгох тухай 2015-09-01 Файл хавсаргаагүй байна
19 269 Урамшуулал олгох тухай 2015-06-22 Файл хавсаргаагүй байна
20 216 Урамшуулал олгох тухай 2015-05-18 Файл хавсаргаагүй байна