2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 626 Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2017-12-22 Файл хавсаргаагүй байна
2 540 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2017-11-16 Файл хавсаргаагүй байна
3 510 Уртын дууны уралдаан зохион байгуулах тухай 2017-10-31 Файл хавсаргаагүй байна
4 429 Улсын дайчилгааны төлөвлөгөө хариуцуулах тухай 2017-09-11 Файл хавсаргаагүй байна
5 420 Усны тоо бүртгэлийн ажил зохион байгуулах тухай 2017-09-06 Файл хавсаргаагүй байна
6 352 Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2017-07-05 Файл хавсаргаагүй байна
7 148 Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2017-04-11 Файл хавсаргаагүй байна
8 119 Урамшуулал олгож, гүйцэтгэл сайжруулах тухай 2017-03-30 Файл хавсаргаагүй байна
9 40 Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай 2017-02-09 Файл хавсаргаагүй байна
10 461 Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2016-10-12 Файл хавсаргаагүй байна
11 19 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2016-09-26 Файл хавсаргаагүй байна
12 351 Уулзалт зохион байгуулах тухай 2016-07-26 Файл хавсаргаагүй байна
13 327 Урамшуулал олгох тухай 2016-07-04 Файл хавсаргаагүй байна
14 290 Урамшуулал олгох тухай 2016-05-31 Файл хавсаргаагүй байна
15 287 Улирлын мөнгөн урамшил олгох тухай 2016-05-31 Файл хавсаргаагүй байна
16 282 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2016-05-23 Файл хавсаргаагүй байна
17 248 Урамшуулал олгох тухай 2016-05-06 Файл хавсаргаагүй байна
18 230 Удирдамж батламж, ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-04-27 Файл хавсаргаагүй байна
19 175 Удирдамж батламж, ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-04-06 Файл хавсаргаагүй байна
20 114 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2016-03-14 Файл хавсаргаагүй байна