2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 32 Түр зөвшөөрөл олгох тухай 2018-01-25 Файл хавсаргаагүй байна
2 26 Тэмээчдийн зөвлөгөөн зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх тухай 2018-01-22 Файл хавсаргаагүй байна
3 13 Төсвийн хуваарь батлах тухай 2018-01-17 Файл хавсаргаагүй байна
4 12 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 2018-01-17 Файл хавсаргаагүй байна
5 7 Тендер хүчингүй болгох тухай 2017-01-07 Файл хавсаргаагүй байна
6 642 Тэтгэмж олгох тухай 2017-12-27 Файл хавсаргаагүй байна
7 634 Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, зарим арга хэмжээний тухай 2017-12-26 Файл хавсаргаагүй байна
8 623 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-22 Файл хавсаргаагүй байна
9 607 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-14 Файл хавсаргаагүй байна
10 599 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-14 Файл хавсаргаагүй байна
11 594 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
12 593 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
13 592 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
14 591 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
15 590 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
16 589 Түр зөвшөөрөл олгох тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
17 574 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-07 Файл хавсаргаагүй байна
18 563 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-12-04 Файл хавсаргаагүй байна
19 557 Төлөвлөгөө батлах тухай 2017-11-30 Файл хавсаргаагүй байна
20 553 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017-11-29 Файл хавсаргаагүй байна