Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 450 Төсвийн хуваарь батлах тухай 2016-10-07 Файл хавсаргаагүй байна
2 423 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох болон сунгах, хүчингүй болгох тухай 2016-09-16 Файл хавсаргаагүй байна
3 412 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-09-08 Файл хавсаргаагүй байна
4 406 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-09-07 Файл хавсаргаагүй байна
5 405 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-09-07 Файл хавсаргаагүй байна
6 403 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-09-06 Файл хавсаргаагүй байна
7 402 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-09-06 Файл хавсаргаагүй байна
8 398 Төв суурин газрын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай 2016-09-05 Файл хавсаргаагүй байна
9 59 Тусламж үзүүлэх тухай 2016-11-01 Файл хавсаргаагүй байна
10 56 Тусламж үзүүлэх тухай 2016-10-17 Файл хавсаргаагүй байна
11 52 Тусламж үзүүлэх тухай 2016-09-26 Файл хавсаргаагүй байна
12 46 Тусламж үзүүлэх тухай 2016-07-18 Файл хавсаргаагүй байна
13 45 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-07-08 Файл хавсаргаагүй байна
14 44 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-07-08 Файл хавсаргаагүй байна
15 43 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-07-08 Файл хавсаргаагүй байна
16 38 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-06-21 Файл хавсаргаагүй байна
17 37 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-06-21 Файл хавсаргаагүй байна
18 36 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-06-21 Файл хавсаргаагүй байна
19 35 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-06-21 Файл хавсаргаагүй байна
20 28 Тоног төхөөрөмж хүлээлцэх комисс байгуулах тухай 2016-05-20 Файл хавсаргаагүй байна