Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 40 Соёлын үйлдвэрлэл аймгийн дэд хөтөлбөр 2017-04-28
2 486 Спортын ордон байгуулах тухай 2016-11-01 Файл хавсаргаагүй байна
3 475 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага шинээр байгуулах тухай 2016-10-27 Файл хавсаргаагүй байна
4 407 Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, журам батлах тухай 2016-09-07 Файл хавсаргаагүй байна
5 3 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 2016-02-03 Файл хавсаргаагүй байна
6 57 Салбар комисс байгуулах тухай 2016-10-20 Файл хавсаргаагүй байна
7 31 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 2016-06-03 Файл хавсаргаагүй байна
8 371 Сонгон шалгаруулалтын журам батлах тухай 2016-08-25 Файл хавсаргаагүй байна
9 170 Сарын аян зохион байгуулах тухай 2016-04-04 Файл хавсаргаагүй байна
10 160 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 2016-03-30 Файл хавсаргаагүй байна
11 115 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2016-03-14 Файл хавсаргаагүй байна
12 96 Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2016-03-02 Файл хавсаргаагүй байна
13 93 Сэтгүүлчдийн өдрийг тэмдэглэх тухай 2016-03-01 Файл хавсаргаагүй байна
14 81 Салбар комисс байгуулах тухай 2015-10-09 Файл хавсаргаагүй байна
15 49 Сургалтанд оролцуулах тухай 2015-06-04 Файл хавсаргаагүй байна
16 499 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 2015-11-30 Файл хавсаргаагүй байна
17 488 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэх тухай 2015-11-25 Файл хавсаргаагүй байна
18 456 Сургагч багш томилох тухай 2015-10-30 Файл хавсаргаагүй байна
19 435 Сургалтын төлбөрийн тухай 2015-10-21 Файл хавсаргаагүй байна
20 426 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 2015-10-16 Файл хавсаргаагүй байна