2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 521 Отрын штаб байгуулж, штабын ажиллах түр журмыг батлах тухай 2017-11-03 Файл хавсаргаагүй байна
2 382 Онцгой комиссын хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2017-07-27 Файл хавсаргаагүй байна
3 365 Онцгой комиссын хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2017-07-06 Файл хавсаргаагүй байна
4 265 Орон тооны бус салбар зөвлөл байгуулах тухай 2017-05-25 Файл хавсаргаагүй байна
5 262 Орон тооны бус салбар зөвлөл байгуулах тухай 2017-05-25 Файл хавсаргаагүй байна
6 94 Орон тоо батлах тухай 2017-03-17 Файл хавсаргаагүй байна
7 68 Онцгой комиссын хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2017-02-24 Файл хавсаргаагүй байна
8 46 Орлогын төсвийн хуваарь батлах тухай 2017-02-14 Файл хавсаргаагүй байна
9 55 Олон нийтийн оролцоот сургууль хөтөлбөр батлах тухай 2017-07-03 Файл хавсаргаагүй байна
10 427 Ой тэмдэглэх тухай 2016-09-19 Файл хавсаргаагүй байна
11 416 Орон нутгийн өмчийн газрын дүрэм, бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг батлах тухай 2016-09-13 Файл хавсаргаагүй байна
12 362 Онцгой комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай 2016-08-12 Файл хавсаргаагүй байна
13 313 Онцгой комиссын хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2016-07-05 Файл хавсаргаагүй байна
14 250 Орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг, тооллогын ажлыг зохион байгуулах тухай 2016-05-09 Файл хавсаргаагүй байна
15 148 Орон тооны бус "Боловсролын зөвлөл" байгуулах тухай 2016-03-29 Файл хавсаргаагүй байна
16 54 Онцгой комиссын хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2016-02-04 Файл хавсаргаагүй байна
17 556 Онцгой комиссын хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2015-12-30 Файл хавсаргаагүй байна
18 317 Орон тооны бус комисс шинэчлэн томилох тухай 2015-07-23 Файл хавсаргаагүй байна
19 316 Ой тэмдэглэх тухай 2015-07-22 Файл хавсаргаагүй байна
20 288 Онцгой комиссын хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2015-07-06 Файл хавсаргаагүй байна