Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 427 Ой тэмдэглэх тухай 2016-09-19 Файл хавсаргаагүй байна
2 416 Орон нутгийн өмчийн газрын дүрэм, бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг батлах тухай 2016-09-13 Файл хавсаргаагүй байна
3 362 Онцгой комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай 2016-08-12 Файл хавсаргаагүй байна
4 313 Онцгой комиссын хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2016-07-05 Файл хавсаргаагүй байна
5 250 Орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг, тооллогын ажлыг зохион байгуулах тухай 2016-05-09 Файл хавсаргаагүй байна
6 148 Орон тооны бус "Боловсролын зөвлөл" байгуулах тухай 2016-03-29 Файл хавсаргаагүй байна
7 54 Онцгой комиссын хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2016-02-04 Файл хавсаргаагүй байна
8 556 Онцгой комиссын хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2015-12-30 Файл хавсаргаагүй байна
9 317 Орон тооны бус комисс шинэчлэн томилох тухай 2015-07-23 Файл хавсаргаагүй байна
10 316 Ой тэмдэглэх тухай 2015-07-22 Файл хавсаргаагүй байна
11 288 Онцгой комиссын хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2015-07-06 Файл хавсаргаагүй байна
12 247 Ой тэмдэглэх тухай 2015-06-11 Файл хавсаргаагүй байна
13 88 Ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2015-03-18 Файл хавсаргаагүй байна
14 56 Онцгой комиссын хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2015-02-17
15 246 ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БИЙ БОЛГОХ, БҮРТГЭХ, ХУДАЛДАХ, ШИЛ¬ЖҮҮ¬ЛЭХ, АКТЛАХ ЖУРАМ 2013-10-22 Файл хавсаргаагүй байна
16 50 Оны тэргүүн шалгаруулах тухай 2009-02-13 Файл хавсаргаагүй байна