Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 13 Нийтлэг үйлчилгээний албны бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2016-09-12 Файл хавсаргаагүй байна
2 34 Нэмэгдэл шинэчлэн тогтоох тухай 2016-06-17 Файл хавсаргаагүй байна
3 16 Нэмэгдэл шинэчлэн тогтоох тухай 2016-04-11 Файл хавсаргаагүй байна
4 251 Нэмэлт дархлаажуулалт зохион байгуулах тухай 2016-05-10 Файл хавсаргаагүй байна
5 178 Нийлүүлэгчийг сонгох тухай 2016-04-11 Файл хавсаргаагүй байна
6 110 Нэг удаагийн буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай 2016-03-09 Файл хавсаргаагүй байна
7 96 Нэмэгдэл шинэчлэн тогтоох тухай 2015-12-10 Файл хавсаргаагүй байна
8 76 Нэмэгдэл олгох тухай 2015-09-21 Файл хавсаргаагүй байна
9 50 Нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2015-06-05 Файл хавсаргаагүй байна
10 16 Нэмэгдэл шинэчлэн тогтоох тухай 2015-03-03 Файл хавсаргаагүй байна
11 2 Нийтлэг үйлчилгээний албаны бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2015-01-21 Файл хавсаргаагүй байна
12 74 Н.Норгинхандад тусгай хэрэгцээт боловсрол олгож байгаагийн нэмэгдэл олгох тухай 2015-03-06
13 73 Н.Норгинхандад ур чадварын нэмэгдэл,улирлын мөнгөн урамшил, нэмэгдэл олгох тухай 2015-03-06
14 37 Нэмэгдэл шинэчлэн тогтоох тухай 2015-02-05
15 417 Наркологийн төв байгуулах тухай 2014-10-22
16 167 Нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд аян зохион байгуулах тухай 2013-05-15