2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 533 Нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2017-11-15 Файл хавсаргаагүй байна
2 21 Нэмэгдэл олгох тухай 2017-06-09 Файл хавсаргаагүй байна
3 479 Нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2017-10-06 Файл хавсаргаагүй байна
4 426 Номын баярын өдрийг тэмдэглэх тухай 2017-09-08 Файл хавсаргаагүй байна
5 399 Нэмэгдэл шинэчлэн тогтоох тухай 2017-08-21 Файл хавсаргаагүй байна
6 23 Нэмэгдэл олгох тухай 2017-01-27 Файл хавсаргаагүй байна
7 15 Нэмэгдэл олгох тухай 2017-01-25 Файл хавсаргаагүй байна
8 20 Нэмэгдэл олгох тухай 2017-05-04 Файл хавсаргаагүй байна
9 13 Нэмэгдэл шинэчлэн тогтоох тухай 2017-04-11 Файл хавсаргаагүй байна
10 19 Нэмэгдэл цалин олгох тухай 2017-07-16 Файл хавсаргаагүй байна
11 13 Нийтлэг үйлчилгээний албны бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2016-09-12 Файл хавсаргаагүй байна
12 34 Нэмэгдэл шинэчлэн тогтоох тухай 2016-06-17 Файл хавсаргаагүй байна
13 16 Нэмэгдэл шинэчлэн тогтоох тухай 2016-04-11 Файл хавсаргаагүй байна
14 251 Нэмэлт дархлаажуулалт зохион байгуулах тухай 2016-05-10 Файл хавсаргаагүй байна
15 178 Нийлүүлэгчийг сонгох тухай 2016-04-11 Файл хавсаргаагүй байна
16 110 Нэг удаагийн буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай 2016-03-09 Файл хавсаргаагүй байна
17 96 Нэмэгдэл шинэчлэн тогтоох тухай 2015-12-10 Файл хавсаргаагүй байна
18 76 Нэмэгдэл олгох тухай 2015-09-21 Файл хавсаргаагүй байна
19 50 Нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2015-06-05 Файл хавсаргаагүй байна
20 16 Нэмэгдэл шинэчлэн тогтоох тухай 2015-03-03 Файл хавсаргаагүй байна