Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 379 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2016-08-26 Файл хавсаргаагүй байна
2 339 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2016-07-04 Файл хавсаргаагүй байна
3 336 Мөнгөн тэтгэмж олгох тухай 2016-07-08 Файл хавсаргаагүй байна
4 237 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2016-05-02 Файл хавсаргаагүй байна
5 168 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2016-03-31 Файл хавсаргаагүй байна
6 129 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2016-03-21 Файл хавсаргаагүй байна
7 30 Мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2016-01-22 Файл хавсаргаагүй байна
8 24 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2016-01-21 Файл хавсаргаагүй байна
9 19 Мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2015-03-11 Файл хавсаргаагүй байна
10 510 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2015-12-08 Файл хавсаргаагүй байна
11 475 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2015-11-13 Файл хавсаргаагүй байна
12 454 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2015-10-30, Файл хавсаргаагүй байна
13 402 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2015-09-30 Файл хавсаргаагүй байна
14 362 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2015-09-01 Файл хавсаргаагүй байна
15 340 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2015-08-21 Файл хавсаргаагүй байна
16 294 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2015-07-08 Файл хавсаргаагүй байна
17 267 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2015-06-22 Файл хавсаргаагүй байна
18 254 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2015-06-18 Файл хавсаргаагүй байна
19 229 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2015-05-25 Файл хавсаргаагүй байна
20 160 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2015-04-20 Файл хавсаргаагүй байна