2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 23 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2018-01-18 Файл хавсаргаагүй байна
2 616 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-12-21 Файл хавсаргаагүй байна
3 587 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
4 564 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-12-04 Файл хавсаргаагүй байна
5 506 Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-10-30 Файл хавсаргаагүй байна
6 463 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-10-02 Файл хавсаргаагүй байна
7 453 Малын шилжилт хөдөлгөөнийг хориглох тухай 2017-09-21 Файл хавсаргаагүй байна
8 412 Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-09-04 Файл хавсаргаагүй байна
9 351 Мөнгөн тэтгэмж олгох тухай 2017-07-05 Файл хавсаргаагүй байна
10 283 Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-06-05 Файл хавсаргаагүй байна
11 239 Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-05-18 Файл хавсаргаагүй байна
12 153 Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-04-12 Файл хавсаргаагүй байна
13 32 Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-02-02 Файл хавсаргаагүй байна
14 3 Мэргэшлийн зэрэг олгох тухай 2017-02-06 Файл хавсаргаагүй байна
15 460 Мэргэжлийн баг байгуулах тухай 2016-10-10 Файл хавсаргаагүй байна
16 379 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2016-08-26 Файл хавсаргаагүй байна
17 339 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2016-07-04 Файл хавсаргаагүй байна
18 336 Мөнгөн тэтгэмж олгох тухай 2016-07-08 Файл хавсаргаагүй байна
19 237 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2016-05-02 Файл хавсаргаагүй байна
20 168 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2016-03-31 Файл хавсаргаагүй байна