2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 561 Комисс томилох тухай 2017-12-04 Файл хавсаргаагүй байна
2 421 Комисс байгуулах тухай 2017-09-06 Файл хавсаргаагүй байна
3 409 Комиссын бүрэлдэхүүн томилох тухай 2017-09-04 Файл хавсаргаагүй байна
4 340 Комисс байгуулах тухай 2017-07-03 Файл хавсаргаагүй байна
5 186 Комисс байгуулах тухай 2017-04-25 Файл хавсаргаагүй байна
6 146 Комисс байгуулах тухай 2017-04-10 Файл хавсаргаагүй байна
7 463 Комисс томилох тухай 2016-10-18 Файл хавсаргаагүй байна
8 392 Комисс байгуулах тухай 2016-09-01 Файл хавсаргаагүй байна
9 300 Комисс байгуулах тухай 2016-06-09 Файл хавсаргаагүй байна
10 144 Комисс байгуулах тухай 2016-03-28 Файл хавсаргаагүй байна
11 34 Комисс томилох тухай 2016-01-25 Файл хавсаргаагүй байна
12 368 Комисс томилох, үнэ тогтоох тухай 2015-09-08 Файл хавсаргаагүй байна
13 289 Комисс томилох тухай 2015-07-07 Файл хавсаргаагүй байна
14 262 Комисс байгуулах тухай 2015-06-19 Файл хавсаргаагүй байна
15 187 Комисс шинэчлэн байгуулах тухай 2015-05-07 Файл хавсаргаагүй байна
16 158 Комисс байгуулах тухай 2015-04-20 Файл хавсаргаагүй байна
17 147 Комисс томилох тухай 2009-05-21 Файл хавсаргаагүй байна
18 90 Комисс шинэчлэн батлах тухай 2009-03-30 Файл хавсаргаагүй байна
19 27 Комисс томилох тухай 2009-01-20 Файл хавсаргаагүй байна
20 15 Комисс томилох тухай 2009-01-16 Файл хавсаргаагүй байна