Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 463 Комисс томилох тухай 2016-10-18 Файл хавсаргаагүй байна
2 392 Комисс байгуулах тухай 2016-09-01 Файл хавсаргаагүй байна
3 300 Комисс байгуулах тухай 2016-06-09 Файл хавсаргаагүй байна
4 144 Комисс байгуулах тухай 2016-03-28 Файл хавсаргаагүй байна
5 34 Комисс томилох тухай 2016-01-25 Файл хавсаргаагүй байна
6 368 Комисс томилох, үнэ тогтоох тухай 2015-09-08 Файл хавсаргаагүй байна
7 289 Комисс томилох тухай 2015-07-07 Файл хавсаргаагүй байна
8 262 Комисс байгуулах тухай 2015-06-19 Файл хавсаргаагүй байна
9 187 Комисс шинэчлэн байгуулах тухай 2015-05-07 Файл хавсаргаагүй байна
10 158 Комисс байгуулах тухай 2015-04-20 Файл хавсаргаагүй байна
11 147 Комисс томилох тухай 2009-05-21 Файл хавсаргаагүй байна
12 90 Комисс шинэчлэн батлах тухай 2009-03-30 Файл хавсаргаагүй байна
13 27 Комисс томилох тухай 2009-01-20 Файл хавсаргаагүй байна
14 15 Комисс томилох тухай 2009-01-16 Файл хавсаргаагүй байна