2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 22 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-01-18 Файл хавсаргаагүй байна
2 19 Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох тухай 2018-01-17 Файл хавсаргаагүй байна
3 18 Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох тухай 2018-01-17 Файл хавсаргаагүй байна
4 17 Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох тухай 2018-01-17 Файл хавсаргаагүй байна
5 16 Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох тухай 2018-01-17 Файл хавсаргаагүй байна
6 15 Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох тухай 2018-01-17 Файл хавсаргаагүй байна
7 14 Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох тухай 2018-01-17 Файл хавсаргаагүй байна
8 8 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн байгуулах тухай 2018-01-08 Файл хавсаргаагүй байна
9 5 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2018-01-09 Файл хавсаргаагүй байна
10 638 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн байгуулах тухай 2017-12-27 Файл хавсаргаагүй байна
11 633 Захирамжийн зарим хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2017-12-26 Файл хавсаргаагүй байна
12 615 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-12-21 Файл хавсаргаагүй байна
13 609 Зөвлөл байгуулах тухай 2017-12-15 Файл хавсаргаагүй байна
14 586 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
15 577 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2017-12-11 Файл хавсаргаагүй байна
16 538 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2017-11-16 Файл хавсаргаагүй байна
17 522 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2017-11-03 Файл хавсаргаагүй байна
18 42 Захирлаар томилох тухай 2017-10-18 Файл хавсаргаагүй байна
19 41 Захирлаар томилох тухай 2017-10-18 Файл хавсаргаагүй байна
20 40 Захирлаар томилох тухай 2017-10-18 Файл хавсаргаагүй байна