Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 467 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2016-10-21 Файл хавсаргаагүй байна
2 439 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2016-09-28 Файл хавсаргаагүй байна
3 414 Зөвлөхүүдийн зөвлөл байгуулах тухай 2016-09-09 Файл хавсаргаагүй байна
4 408 Зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай 2016-09-07 Файл хавсаргаагүй байна
5 17 ЗДТГ-ын дэргэдэх Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийг байгуулах тухай 2016-04-11 Файл хавсаргаагүй байна
6 378 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2016-08-26 Файл хавсаргаагүй байна
7 370 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 2016-08-25 Файл хавсаргаагүй байна
8 361 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2016-08-12 Файл хавсаргаагүй байна
9 329 Зардлын хуваарь батлах тухай 2016-07-04 Файл хавсаргаагүй байна
10 301 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2016-06-09 Файл хавсаргаагүй байна
11 235 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2016-05-02 Файл хавсаргаагүй байна
12 234 Захирамжийн зарим нэр томъёонд өөрчлөлт оруулах тухай 2016-05-02 Файл хавсаргаагүй байна
13 208 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2016-04-22 Файл хавсаргаагүй байна
14 174 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2016-04-06 Файл хавсаргаагүй байна
15 167 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2016-03-31 Файл хавсаргаагүй байна
16 130 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2016-03-21 Файл хавсаргаагүй байна
17 92 Зэрэг дэв олгох тухай 2016-03-01 Файл хавсаргаагүй байна
18 88 Зардал гаргах тухай 2016-02-26 Файл хавсаргаагүй байна
19 50 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2016-02-02 Файл хавсаргаагүй байна
20 40 Захирамжийн холбогдох заалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2016-01-26 Файл хавсаргаагүй байна