2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 149 Жил болгон зарлах тухай 2017-04-11 Файл хавсаргаагүй байна
2 11 Жилийн ажлын төлөвлөгөө батлах тухай 2017-01-20 Файл хавсаргаагүй байна
3 7 Жирэмсний амралт олгох, түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай 2016-03-24 Файл хавсаргаагүй байна
4 6 Жирэмсний амралт олгох, түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай 2016-03-14 Файл хавсаргаагүй байна
5 149 Журам батлах тухай 2016-03-23 Файл хавсаргаагүй байна
6 149 Журам шинэчлэн батлах тухай 2015-04-14 Файл хавсаргаагүй байна
7 175 Журам шинэчлэн батлах тухай 2009-06-11
8 128 Журам батлах тухай 2013-04-17
9 202 Журам батлах тухай 2009-07-06 Файл хавсаргаагүй байна
10 190 Жагсаалт батлах тухай 2009-06-25 Файл хавсаргаагүй байна
11 175 Журам шинэчлэн батлах тухай 2009-06-15 Файл хавсаргаагүй байна