Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 7 Жирэмсний амралт олгох, түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай 2016-03-24 Файл хавсаргаагүй байна
2 6 Жирэмсний амралт олгох, түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай 2016-03-14 Файл хавсаргаагүй байна
3 149 Журам батлах тухай 2016-03-23 Файл хавсаргаагүй байна
4 149 Журам шинэчлэн батлах тухай 2015-04-14 Файл хавсаргаагүй байна
5 175 Журам шинэчлэн батлах тухай 2009-06-11
6 128 Журам батлах тухай 2013-04-17
7 202 Журам батлах тухай 2009-07-06 Файл хавсаргаагүй байна
8 190 Жагсаалт батлах тухай 2009-06-25 Файл хавсаргаагүй байна
9 175 Журам шинэчлэн батлах тухай 2009-06-15 Файл хавсаргаагүй байна