2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 3 Дүрэм батлах тухай 2018-01-09 Файл хавсаргаагүй байна
2 556 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-11-29 Файл хавсаргаагүй байна
3 446 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-09-14 Файл хавсаргаагүй байна
4 427 Дуудлага худалдаагаар худалдах доод үнэ тогтоох тухай 2017-09-08 Файл хавсаргаагүй байна
5 404 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-09-01 Файл хавсаргаагүй байна
6 403 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-09-01 Файл хавсаргаагүй байна
7 400 Дүрэм, бүтэц орон тооны дээд хязгаарыг батлах тухай 2017-08-23 Файл хавсаргаагүй байна
8 348 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-07-04 Файл хавсаргаагүй байна
9 300 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-06-09 Файл хавсаргаагүй байна
10 298 Дуудлага худалдаагаар худалдах доод үнэ тогтоох тухай 2017-06-09 Файл хавсаргаагүй байна
11 268 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-05-26 Файл хавсаргаагүй байна
12 243 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-05-18 Файл хавсаргаагүй байна
13 236 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-05-17 Файл хавсаргаагүй байна
14 234 Дайчилгааны нөөц бүрэлдэхүүний сургалт зохион байгуулах тухай 2017-05-18 Файл хавсаргаагүй байна
15 223 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-05-09 Файл хавсаргаагүй байна
16 216 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-05-08 Файл хавсаргаагүй байна
17 192 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-04-27 Файл хавсаргаагүй байна
18 183 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-04-24 Файл хавсаргаагүй байна
19 182 Дуудлага худалдаагаар худалдах доод үнэ тогтоох тухай 2017-04-24 Файл хавсаргаагүй байна
20 180 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-04-21 Файл хавсаргаагүй байна