Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 491 Дуудлага худалдаанд үнэ тогтоох, балансад шилжүүлэх тухай 2016-11-02 Файл хавсаргаагүй байна
2 488 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016-11-01 Файл хавсаргаагүй байна
3 472 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016-10-25 Файл хавсаргаагүй байна
4 441 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016-09-28 Файл хавсаргаагүй байна
5 440 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016-09-28 Файл хавсаргаагүй байна
6 433 Дүгнэлт гаргуулах тухай 2016-09-23 Файл хавсаргаагүй байна
7 426 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016-09-19 Файл хавсаргаагүй байна
8 411 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016-09-08 Файл хавсаргаагүй байна
9 396 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016-09-02 Файл хавсаргаагүй байна
10 391 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016-09-01 Файл хавсаргаагүй байна
11 61 Дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай 2016-11-08 Файл хавсаргаагүй байна
12 381 Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүнтэй сургалт зохион байгуулах тухай 2016-08-26 Файл хавсаргаагүй байна
13 380 Дүйцүүлэх албанаас халах тухай 2016-08-26 Файл хавсаргаагүй байна
14 323 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016-07-04 Файл хавсаргаагүй байна
15 322 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016-07-04 Файл хавсаргаагүй байна
16 314 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016-07-04 Файл хавсаргаагүй байна
17 201 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016-04-21 Файл хавсаргаагүй байна
18 200 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016-04-14 Файл хавсаргаагүй байна
19 197 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016-04-13 Файл хавсаргаагүй байна
20 138 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016-03-25 Файл хавсаргаагүй байна