2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 33 Гадаад сургалтанд хамруулах тухай 2018-01-25 Файл хавсаргаагүй байна
2 24 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2018-01-18 Файл хавсаргаагүй байна
3 6 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-01-11 Файл хавсаргаагүй байна
4 639 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-12-27 Файл хавсаргаагүй байна
5 625 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2017-12-22 Файл хавсаргаагүй байна
6 624 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-12-22 Файл хавсаргаагүй байна
7 617 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2017-12-21 Файл хавсаргаагүй байна
8 598 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2017-12-14 Файл хавсаргаагүй байна
9 588 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
10 576 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-12-11 Файл хавсаргаагүй байна
11 565 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2017-12-04 Файл хавсаргаагүй байна
12 542 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2017-11-16 Файл хавсаргаагүй байна
13 541 Газар эзэмших гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-11-16 Файл хавсаргаагүй байна
14 534 Газар эзэмших гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-11-15 Файл хавсаргаагүй байна
15 518 Газар эзэмших гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-11-02 Файл хавсаргаагүй байна
16 517 Газар эзэмших гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-11-02 Файл хавсаргаагүй байна
17 516 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-11-02 Файл хавсаргаагүй байна
18 17 Гэрээгээр ажиллуулах тухай 2017-04-20 Файл хавсаргаагүй байна
19 12 Гэрээгээр ажиллуулах тухай 2017-03-20 Файл хавсаргаагүй байна
20 512 Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийг шинэчлэн батлах тухай 2017-10-31 Файл хавсаргаагүй байна