2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 614 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-12-21 Файл хавсаргаагүй байна
2 597 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-12-14 Файл хавсаргаагүй байна
3 573 Бүх тендерээс татгалзаж, гэрээ шууд байгуулах тухай 2017-12-07 Файл хавсаргаагүй байна
4 562 Боловсролын байгууллага шинээр байгуулах тухай 2017-12-04 Файл хавсаргаагүй байна
5 560 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-12-04 Файл хавсаргаагүй байна
6 543 Бие тамир, спортын улсын тооллого явуулах тухай 2017-11-27 Файл хавсаргаагүй байна
7 515 Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгчтэй тэмцэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2017-11-02 Файл хавсаргаагүй байна
8 509 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-10-31 Файл хавсаргаагүй байна
9 450 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-09-20 Файл хавсаргаагүй байна
10 373 Баяр наадмыг зохион байгуулах салбар хороодын бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2017-07-24 Файл хавсаргаагүй байна
11 332 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-06-28 Файл хавсаргаагүй байна
12 331 Баяр наадмыг зохион байгуулах салбар хороодын бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2017-06-28 Файл хавсаргаагүй байна
13 324 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-06-23 Файл хавсаргаагүй байна
14 320 Баяр наадмын товыг тогтоох тухай 2017-06-23 Файл хавсаргаагүй байна
15 313 Бүх тендерээс татгалзаж, гэрээ шууд байгуулах тухай 2017-06-19 Файл хавсаргаагүй байна
16 252 Бүх тендерээс татгалзах тухай 2017-05-23 Файл хавсаргаагүй байна
17 224 Биеийн тамир, спортын хамтлаг байгуулах тухай 2017-05-09 Файл хавсаргаагүй байна
18 185 Барилгын ажилд хяналт тавих тухай 2017-04-25 Файл хавсаргаагүй байна
19 172 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-04-20 Файл хавсаргаагүй байна
20 129 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-04-04 Файл хавсаргаагүй байна