Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 474 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2016-10-25 Файл хавсаргаагүй байна
2 451 Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч амьтантай тэмцэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2016-10-07 Файл хавсаргаагүй байна
3 424 Боловсрол, соёл, урлагийн газрын дүрэм, бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг батлах тухай 2016-09-19 Файл хавсаргаагүй байна
4 399 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2016-09-05 Файл хавсаргаагүй байна
5 395 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2016-09-02 Файл хавсаргаагүй байна
6 390 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2016-08-31 Файл хавсаргаагүй байна
7 382 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2016-08-29 Файл хавсаргаагүй байна
8 349 Буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай 2016-07-26 Файл хавсаргаагүй байна
9 303 Баяр наадамыг зохион байгуулах салбар хорооны бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2016-06-09 Файл хавсаргаагүй байна
10 284 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2016-05-24 Файл хавсаргаагүй байна
11 281 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2016-05-23 Файл хавсаргаагүй байна
12 254 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2016-05-10 Файл хавсаргаагүй байна
13 217 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2016-04-25 Файл хавсаргаагүй байна
14 172 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2016-04-05 Файл хавсаргаагүй байна
15 139 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2016-03-25 Файл хавсаргаагүй байна
16 121 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2016-03-17 Файл хавсаргаагүй байна
17 60 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2016-02-05 Файл хавсаргаагүй байна
18 45 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2016-02-01 Файл хавсаргаагүй байна
19 43 Бүрэн эрх, зарим чиг үүргийг шилжүүлэх тухай 2016-02-01 Файл хавсаргаагүй байна
20 42 Бүрэн эрх, зарим чиг үүргийг шилжүүлэх тухай 2016-02-01 Файл хавсаргаагүй байна