Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 39 Адил боломж хөтөлбөр батлах тухай 2017-04-28
2 473 Ажлын чиг үүрэг батлах тухай 2016-10-25 Файл хавсаргаагүй байна
3 471 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-10-25 Файл хавсаргаагүй байна
4 445 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-09-29 Файл хавсаргаагүй байна
5 444 Ажлын хэсэг томилох тухай 2016-09-29 Файл хавсаргаагүй байна
6 432 Ажлын хэсэг томилох тухай 2016-09-23 Файл хавсаргаагүй байна
7 428 Ажлын хэсэг томилох, цалин тогтоох тухай 2016-09-20 Файл хавсаргаагүй байна
8 422 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-09-16 Файл хавсаргаагүй байна
9 420 Ажлын хэсэг томилох тухай 2016-09-14 Файл хавсаргаагүй байна
10 419 Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2016-09-14 Файл хавсаргаагүй байна
11 417 Ажлын хэсэг байгуулж, хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-13 Файл хавсаргаагүй байна
12 409 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-09-07 Файл хавсаргаагүй байна
13 23 Ажилд томилох тухай 2016-11-01 Файл хавсаргаагүй байна
14 22 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2016-10-28 Файл хавсаргаагүй байна
15 21 Ажлаас чөлөөлж, түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай 2016-10-17 Файл хавсаргаагүй байна
16 20 Ажилд томилох тухай 2016-10-12 Файл хавсаргаагүй байна
17 18 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2016-09-26 Файл хавсаргаагүй байна
18 16 Ажилд түр томилох тухай 2016-09-19 Файл хавсаргаагүй байна
19 15 Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай 2016-09-16 Файл хавсаргаагүй байна
20 14 Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай 2016-09-12 Файл хавсаргаагүй байна