2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 31 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-01-24 Файл хавсаргаагүй байна
2 28 Арга хэмжээ зохион байгуулах, хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-01-23 Файл хавсаргаагүй байна
3 4 Ажлын хороо байгуулах тухай 2018-01-09 Файл хавсаргаагүй байна
4 1 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-01-05 Файл хавсаргаагүй байна
5 612 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-12-18 Файл хавсаргаагүй байна
6 581 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-12-12 Файл хавсаргаагүй байна
7 580 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-12-12 Файл хавсаргаагүй байна
8 559 Ажлын хэсэг томилох, удирдамж батлах тухай 2017-12-01 Файл хавсаргаагүй байна
9 544 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-11-27 Файл хавсаргаагүй байна
10 520 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-11-03 Файл хавсаргаагүй байна
11 37 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2017-10-18 Файл хавсаргаагүй байна
12 36 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2017-10-18 Файл хавсаргаагүй байна
13 35 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2017-10-18 Файл хавсаргаагүй байна
14 34 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2017-10-18 Файл хавсаргаагүй байна
15 32 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2017-10-10 Файл хавсаргаагүй байна
16 31 Ажилд томилох тухай 2017-10-02 Файл хавсаргаагүй байна
17 30 Ажилд түр томилох тухай 2017-09-18 Файл хавсаргаагүй байна
18 28 Ажлаас чөлөөлж, буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-08-23 Файл хавсаргаагүй байна
19 25 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2017-07-28 Файл хавсаргаагүй байна
20 23 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2017-07-28 Файл хавсаргаагүй байна