Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 445 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-09-29 Файл хавсаргаагүй байна
2 444 Ажлын хэсэг томилох тухай 2016-09-29 Файл хавсаргаагүй байна
3 432 Ажлын хэсэг томилох тухай 2016-09-23 Файл хавсаргаагүй байна
4 428 Ажлын хэсэг томилох, цалин тогтоох тухай 2016-09-20 Файл хавсаргаагүй байна
5 422 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-09-16 Файл хавсаргаагүй байна
6 420 Ажлын хэсэг томилох тухай 2016-09-14 Файл хавсаргаагүй байна
7 419 Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2016-09-14 Файл хавсаргаагүй байна
8 417 Ажлын хэсэг байгуулж, хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-13 Файл хавсаргаагүй байна
9 409 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-09-07 Файл хавсаргаагүй байна
10 23 Ажилд томилох тухай 2016-11-01 Файл хавсаргаагүй байна
11 22 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2016-10-28 Файл хавсаргаагүй байна
12 21 Ажлаас чөлөөлж, түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай 2016-10-17 Файл хавсаргаагүй байна
13 20 Ажилд томилох тухай 2016-10-12 Файл хавсаргаагүй байна
14 18 Ажлаас чөлөөлөх тухай 2016-09-26 Файл хавсаргаагүй байна
15 16 Ажилд түр томилох тухай 2016-09-19 Файл хавсаргаагүй байна
16 15 Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай 2016-09-16 Файл хавсаргаагүй байна
17 14 Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай 2016-09-12 Файл хавсаргаагүй байна
18 12 Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай 2016-09-12 Файл хавсаргаагүй байна
19 11 Ажилд түр томилох тухай 2016-09-12 Файл хавсаргаагүй байна
20 10 Ажилд түр томилох тухай 2016-09-12 Файл хавсаргаагүй байна